prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardPrzynależność do organizacji

prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardPrzynależność do organizacji

(tłustym drukiem – obecne 2014 r.)

 

 1. Krajowe:
 1. I.                   Towarzystwa (różne)
 1. Polskie Towarzystwo Geograficzne: od 1970 roku członek, Sekretarz Oddziału Toruńskiego PTG od 01.1992 do 02.1994 roku, Przewodniczący Oddziału Toruńskiego PTG od 02.1994 do 02.1996, później przez dwa lata jako członek Zarządu; podczas 44 Zjazdu PTG w Toruniu jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przewodniczyłem Sesji Plenarnej,
 2. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu od 1973 roku, a od stycznia 1995 roku członek III Wydziału do 1996 roku (mandat nie wygasł)
 3. Polskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fińskiej w latach 1988-1990, zastępca prezesa oddziału Toruńskiego,
 4. Rady Naukowej Międzywojewódzkiego Zespołu ds. Kaskada Dolnej Wisły we Włocławku od 1991 roku do 1998
 5. Instytut Geografii i PZ PAN, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu: zastępca Kierownika Zakładu od 1 listopada 1994 roku do chwili przejścia na I etat do WSP w Bydgoszczy (1.10.1998), w międzyczasie pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu w okresie  15.04.-15.06. oraz 15.10.-19.12.1996 roku
 6. Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie (cztery kadencje od 13.05.1996 - a w latach 2002-2005 z wyboru)
 7. Komisji Gospodarki Wodnej PAN od marca 1996 do lutego 1998 roku
 8. Członek Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, od 1.10.2002 do 31.08.2005,
 9. Członek Rady Wydziału Ochrony Środowiska WSHE we Włocławku
 10. Kierownik Zakładu Ochrony i Kształtowania Krajobrazu WSHE we Włocławku od 1.10.2002
 11. Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, od 04.2002
 12. Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim, od 7.05.2002 (2 kadencje)
 13. Członek Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, od 7.10.2004.
 14. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody od 23. 02. 2005, od 1.04. członek Prezydium, nowa kadencja 2010 – V-ce przewodniczący,
 15. Przewodniczący Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kadencji 2005-2010, v-ce przewodniczący od 8.11.2001, od 2006 roku przewodniczący do 2010
 16. Członek Kujawsko-Pomorskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Marszałku Województwa od 15 września 2005 roku
 17. Członek Komisji Oceny Projektów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od 22.05.2007 (rec. 7 projektów)
 18. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły na kadencję 2007-2011, Gdańsk
 19. Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1992 roku, od 20.12.2007 do 2009 członek Rady Zarządu
 20. Konsultant w/s budowy II stopnia wodnego na dolnej Wiśle, ENERGA, Gdańsk
 21. Członek Komitetu Nauk Geograficznych na kadencję 2011-2014
 22. Członek Rady Programowej dot. Strategii rozwoju województwa, przy Marszałku województwa kuj.-pom., od listopada 2012
 23. Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego do spraw opracowania koncepcji utworzenia Europejskiego Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych, od stycznia 2013 roku,
 24. Członek Interdyscyplinarnego Komitetu Naukowego GUNS’13, Kraków-Łagiewniki  2013
 25. Przewodniczący Rady Programowej II Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays EXPO 2014, do 12.06.2014
 26. Członek Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych woj. kujawsko-pomorskiego od 13.11.2011,

 

 1. II.                Uniwersyteckie

 

1.  Kierownik Katedry Geografii AB od 15.12.2000 – 30.09.2001, później p.o. dyrektora Instytutu Geografii AB, od 1.09.2002 Dyrektor Instytutu Geografii AB od 16.09.2002, UKW od 1.10.2008 r. do 30.09.2012,

2.  Członek Rady Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych AB (od 1998), od 1.09.2005 do 30.09.2012 Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW,

3.  Członek Senatu Akademii Bydgoskiej od 1.09.2002, a od 1.09.2005 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

4.  Członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Bydgoskiej od 1.10.2002, od 1.09.2005 UKW, od 1.10.2008 r – 30.04.2009 – Przewodniczący, dalej członek do 1.05.2014,

5.  Członek Komisji Uczelnianej AB/UKW ds. Odznaczeń i Medali od 1.10.2002,

6.  Członek Komisji Senackiej AB ds. Rozwoju i Oceny Kadry od 6.10.2004 do 30.09.2005, potem UKW na kadencję do 2016

7.  Członek Uczelnianej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich, od 1.10.2008.

8.  Prodziekan ds. Nauki Wydziału Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych WSP, potem Akademii Bydgoskiej Nauk Przyrodniczych, potem  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, od 1.09.2005 do 30.09.2012, a od 1.10.2012 do 1.05.2014 Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki,

9.  Kierownik Zakładu i Ochrony Wód Instytutu Geografii AB i UKW, od 1.03.2013 do 1.05.2014 - Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych

10.Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW, od 1.10.2012 do 2016

11.Członek Uczelnianej Komisji Wydawniczej UKW, od 1.10.2012,

12.Członek Wydziałowej Komisji Wydawniczej UKW, od 1.10.2012,

13.Członek Rektorskiej Komisji ds. Uprawnień do Nadawania Stopnia Naukowego Doktora,

14.Członek Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Zasad Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego od 29.11.2013

 

 1. III.             Redakcyjne:

 

 1. Redaktor Czasopisma „Kaskada” wydawanej pod egidą Fundacji Kaskada Dolnej Wisły we Włocławku -  redaktor naukowy od połowy 1993 r. do stycznia 2002 r.
 2. Komitetu Redakcyjnego Dokumentacji Geograficznej od października 1996 do marca 2001 roku,
 3. Członek Komisji Wydawniczej Zeszytów Naukowych WSHE we Włocławku, od 1.10.2002
 4. Członek Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych WSHE we Włocławku” na lata 2009-2011
 5. Członek Rady Wydawniczej Oficyny Wydawniczej „Lega” WTN we Włocławku od 10.01.2008
 6. Członek Rady Naukowej czasopisma pt.: „Przestrzeń. Magazyn planowania przestrzennego”, Włocławek, od 2002 (1 kadencja)
 7. Redaktor Naczelny  Geography and Tourism, UKW, 2013

 

B.   Zagraniczne:

 

 1. Wyprawy fizyczno-geograficzne do Mongolii – kierownik i organizator I i II Wyprawy Toruńskiej, odpowiednio w latach 1992 i 1996,
 2. Mongolskie Towarzystwo Geograficzne, członek od 30.10.1990 r., od 9.09.1992 członek zwyczajny
 3. Główny organizator i kierownik wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Włoch w ramach PTG: w dniach 10-20.08.1994 roku,
 4. Członek Mieżvuzovskogo Nauczno-Koordinacionnogo Sovjeta po Problemie Erozjonnych, Ruslovych i Ustievych Processov, Uniwersytet Moskiewski, Rosja, od 22.09.1997 od 12.10.2010 Członek Prezydium
 5. Członek International Association of Hydrological Sciences, No 7166, od 04.2002
 6. Członek Międzynarodowy ds. Gospodarki Wodnej Akademii Nauk Federacji Rosyjskiej (Nr 35), od 24.07.2004
 7. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt.: Relief i Prirodopolzovanije Regionalnych i Niskogornych Territorij, Rosja, Barnaul – Gorno-Ałtajsk, 23-26.X.2007.
 8. Członek Sekcji Tenth International Symposium on River Sedimentation, August 1-4, 2007, Organizacyjnego.V. Lomonosov Moscow State University
 9. Członek Redakcji журнала «Вестник Удмуртского университета» «Биология. Науки о Земле», od maja 2014 r.
 10. Członek Redakcji „Geomorfołogija” Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie