prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardWykaz wypromowanych doktorów

prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardWykaz wypromowanych doktorów

1.    Mgr Zbigniew Brenda, pracownik Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych we Włocławku, obronił 11 maja 1999 roku przed Komisją ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie, pracę doktorską pt. „Główne czynniki antropogeniczne kształtujące układ stosunków wodnych na obszarze województwa włocławskiego”. Wykonana pod moim kierunkiem rozprawa została pozytywnie zrecenzowana przez: prof. dr hab. M. Gutry-Korycką (UW), prof. dr hab. A.T. Jankowskiego (UŚ) oraz prof. dr hab. J. Falkowskiego (UMK).

 

2.    Mgr Danuta Szumińska – „Antropogeniczne przekształcenia zlewni rzeki Wdy na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego”, asystentka Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, otwarcie przewodu doktorskiego, BiNoZ, UMK, Toruń, kwiecień 2005, zakończenie w maju 2007 r. rec.: prof. Dr hab. Andrzej Jankowski (UŚ), DR HAB. Ryszard Glazik, prof. ndzw. UMK.

 

3.    Mgr Michał Habel (IG UKW) – Morfodynamika dna doliny Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego, otwarty przewód w IG i PZ PAN w Warszawie, czerwiec 2008, zakończony z wyróżnieniem w kwietniu 2012 roku. Rec.: prof. dr hab. Andrzej Jankowski (UŚ), dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ndzw. UW.

 

4.    Mgr inż. Beata Dolata – Mała energetyka wodna w województwie Kujawsko-Pomorskim. Rys historyczny, uwarunkowania środowiskowe, perspektywy rozwoju, Studium Doktoranckie UPT, Bydgoszcz - trwa

 

5.    mgr Dawid Szatten (IG UKW) - otwarty przewód w IG i PZ PAN w Warszawie, grudzień 2013 - trwa