prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardWyróżnienia, nagrody

prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardWyróżnienia, nagrody

Nagrody i wyróżnienia (1980-2014)

 

 1. Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w 1980 roku za prace badawcze w ramach tematu „Zmiany środowiska geograficznego doliny Wisły wywołane przez zbudowanie zbiornika wodnego we Włocławku” (zespołowa).
 2. Nagroda Wydziału VII Polskiej Akademii Nauk - Nauk Geologiczno-Geograficznych i Górniczych w grudniu 1984 roku za pracę doktorską pt.: Procesy korytowe Wisły poniżej zapory we Włocławku, Dokum. Geogr., 1982, 1-2.
 3. Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w 1986 roku za udział w pracy pt. „Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w otoczeniu zbiorników zaporowych na dolnej Wiśle” (zespołowa).
 4. Nagroda Wojewody Włocławskiego II stopnia w 1987 roku za udział w zespołowych pracach pt. „Zbiornik włocławski - niektóre problemy z geografii fizycznej” (zespołowa).
 5. Wyróżnienie Wojewody Włocławskiego w 1998 roku za pracę naukową pt. „Stopień wodny Ciechocinek na dolnej Wiśle, konieczność, główne uwarunkowania i sposób realizacji”.
 6. Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego 18.09.1996 r.
 7. Złoty Krzyż Zasługi w 2000 r
 8. Rektorska zespołowa II stopnia za znaczące osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w roku akademickim 2001/2002 w Akademii Bydgoskiej
 9. Nagroda Indywidualna I Stopnia Akademii Bydgoskiej na wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2002/2003
 10. Uzyskanie profesora tytularnego 16 stycznia 2004 roku
 11. Mianowanie na profesora zwyczajnego w Akademii Bydgoskiej z dniem 1.04.2005
 12. Dyplom za aktyvnoje uczastie v rabotie i v svjazi s 20-letiem Mieżvuzovskogo Nauczno-Koordinacionnogo Sovjeta po Problemie Erozjonnych, Ruslovych i Ustievych Processov, pri MGU, Moskwa, 2005
 13. Medal Akademii Bydgoskiej 2005
 14. Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, leg. 49/2007
 15. Nagroda Rektora WSHE we Włocławku za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej na rzecz Uczelni. 2008.
 16. Nagroda Rektora UKW w Bydgoszczy za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej na rzecz Uczelni. 2008.
 17. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nr 362-2009-1 z dnia 9.10.2009.
 18. Medal „W uznaniu zasług dla rozwoju Uniwersytetu, Bene de Universitate Meritus Universitas Casimiri Magni Bydgostiae, 2009.10.,
 19. Nagroda Przyjazny Brzeg za rok 2009, PTTK, Polski Związek Żeglarski, Warszawa, 13.03.2010.
 20. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nr 119573, 16.07.2010
 21. Nagroda - Dyplom za aktywny udział w pracach i w związku z 25-leciem Mieżvuzovsko Nauczno-Koordinacionnym Sovjetam po Problemie Erozjonnych, Ruslovych i Ustievych Processov przy MGU (Uniwersytet Moskiewski), 12.10.2010
 22. Członek Prezydium Mieżvuzovsko Nauczno-Koordinacionnyj Sovjet po Problemie Erozjonnych, Ruslovych i Ustievych Processov przy MGU (Uniwersytet Moskiewski), 0d 2011do 10.2015 roku
 23. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla turystyki” nr 4046/2011, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 30.08.2011
 24. Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1558.M.2012
 25. Wyróżnienie (DYPLOM) Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, Dwór Artusa, 25.06.2013.
 26. Nagroda Rektora UKW Zespołowa I stopnia za wybitną działalność organizacyjno-naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2012/2013,
 27. „Poczetnyj diplom” za zasługi w rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy w dziedzinie nauk geograficznych, Moskwa, 22.11.2013
 28. Certyfikat Prezydenta Miasta Torunia o wsparciu realizacji projektu „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”, realizowanego w okresie 4.10.2010 – 01.12.2013. Certyfikat został umieszczony na wieczną pamięć w tubie mostowej, wmurowanej w izbicy centralnej podpory mostu w nurcie rzeki Wisły, 7.11.2013.
 29. Dyplom Ministerstwa Sportu i Turystyki w uznaniu zasług na rzecz popularyzowania turystyki wodnej w Polsce, Warszawa, 5.04.2014.
 30. Dyplom II Międzynarodowe Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej – Nagroda w kategorii Osobowość Roku Gospodarki Wodnej, Water Ways Expo 2014, Bydgoszcz, 10.06.2014