prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardZainteresowania

prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardZainteresowania

a/ współczesne procesy korytowe (dynamika łach, transport rumowiska rzecznego wleczonego i zawieszonego) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zapór na procesy erozyjne poniżej zbiorników, głównie na przykładzie Zbiornika Włocławskiego,

b/ występowanie i degradacja wieloletniej zmarzliny w Mongolii, formy zmarzlinowe typu pingo,

c/ od 2007 roku rewitalizacja dróg wodnych (współorganizator 5 konferencji międzynarodowych).