prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardŻyciorys naukowy

prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardŻyciorys naukowy

Miejsce pracy (aktualne): od 1998 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii, ul Mińska 15, 85-703 Bydgoszcz

Dyscyplina: Nauki o Ziemi, kierunek: geografia fizyczna – hydrografia, hydrologia, geomorfologia, potamologia, ochrona środowiska

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe: UMK Toruń magister w 1971 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, doktor – 1980, doktor habilitowany – 1993, profesor tytularny – 2004, profesor  zwyczajny - 2005.

Stanowiska: profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, dyrektor Instytutu Geografii, kierownik Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód, później kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii UKW, obecnie dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW (2012-2016). pd 1.12.2016 ponownie kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych. 

 

Seminaria (pełne dane od 2001 roku) – wypromowanie

 1. Ekotechnika AB do 2002 roku – 21 mgr
 2. AB/UKW geografia tylko magisterskie/II0 stacjonarne i niestacjonarne – 256 (od 2012 roku o 50% mniej prac – inni promotorzy)
 3. WSHE stacjonarne/niestacjonarne 2007-2012 roku  – 73
 4. UKW-turystyka i rekreacja I0 – od 2010 do 2012 roku – 32
 5. UKW – rewitalizacja dróg wodnych od 2013 - 0


WYJAZDY ZAGRANICZNE (STAŻE)

 

 

Staże

 1. 1985 rok 2,5-miesięczne stypendium w International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) w Enschede w Holandii.
 2. 1987 rok udział w 2-miesięcznym kursie dla hydrologów pod egidą UNESCO w Moskwie.
 3. W latach 1982, 1983, 1986, 1989 i 1995 przeciętnie dwutygodniowe staże naukowe w Instytucie Geografii Uniwersytetu w Oulu w Finlandii
 4. 1988 tygodniowy staż w Instytucie Meteorologii i Hydrologii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii
 5. W latach 1988, 1989 i 1990 tygodniowe staże w Instytucie Geografii Czechosłowackiej Akademii Nauk w Brnie
 6. 1991 Włochy, miesięczny staż w Instytucie Geografii w Padwie
 7. 1990 i 1998 tygodniowe stypendium Royal Society w Instytutach Geografii Uniwersytetu w Portsmouth i Southampton.

Konferencje (referaty)

York i Loughborough w Wielkiej Brytanii (1990),

Lozannie - Szwajcaria (1990),

Pekinie - Chiny (1990),

Tokio - Japonia (1993),

Czeskich Budziejowicach (1994),

Exeter - Anglia (1998)

Kobdo – Mongolia (2001).

W ostatnich latach 1997-2001, związanych z pracą w Akademii Bydgoskiej?Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, prowadzę ożywioną współpracę, połączoną z wyjazdami konferencyjnymi do Moskwy (1997, 2001) i Sankt Peterburgu (2001) w ramach Międzyuczelnianego Związku Koordynacyjnego po Problemie Procesów Erozyjnych, Korytowych i Ujściowych Rzek. W 2002 roku brałem udział w Warsztatach Geomorfologicznych w Egipcie. Ponadto prowadziłem rekonesansowe badania wpływu zapór na środowisko przyrodnicze w obrębie kaskady Dunaju w odcinku tzw. austriackim (1997, 1998).

Wyprawy naukowe do Mongolii: 1974, 1975, 1977, w 1992, 1996, 2002 i 2005 kierownik wypraw.

 

Wyjazdy zagraniczne od roku 2007

 1. 24.08. – 6.09.2007. Gruzja. Badania terenowe procesu akumulacji zbiornikowej planowanej kaskady Namakhvani na rzece Rioni, wspólnie z Hydroprojektem Warszawskim
 2. 12-17.2008. Rosja, Niznyj Nowgorod, Sympozjum Ukraińsko-Polsko-Rosyjskie, ref. Dynamika mezoform korytowych dolnej Wisły, artykuł
 3. 10-16.10.2010. Astrachań (Rosja), Udział w Mieżvuzovsko Nauczno-Koordinacionnyj Sovjet po Problemie Erozjonnych, Ruslovych i Ustievych Processov, Jubileusz 25-lecia organizacji (jako członek), ref.: Wielofunkcyjna zabudowa hydrotechniczna Dolnej Wisły szansą dla rozwoju śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym E-40 i E-70 i rewitalizacji dna dolin
 4. 8-12.05.2012. Liverpool, Anglia, Uniwersytet w Liverpool, omówienie współpracy z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, potamologii (prof. dr Janet Hooke)
 5. 12-15.09.2012, Kijów, Ukraina, VI Miżnarodna (Polsko-Rosyjsko-Ukraińska) Nauczno-Prakticzna Konferencja – Aktualni problemi doslidżen vplivu erozionnych i ruslovych procesov na stan i funkcjonirovanija basejnovych geosistem.
 6. 7.11.2012. Parlament Europejski, Bruksela, Śródlądowe drogi wodne jako element białej księgi nt. transportu, ref.: Pozytywne aspekty środowiskowe związane z powstanie sztucznych zbiorników na przykładzie ekosystemu zbiornika we Włocławku.
 7. 7-10.10.2013. 11th European Week of Regions and Cities, Open Days, Parlament Europejski, Bruksela, Baltic Sea Group – Saving the Sea the Baltic way-turning tougher transport regulations into competitive advantages, referat: „It is possible to transport containers on the Lower Vistula River?
 8. 27-28.03.2014. Międzynarodowa Konferencja Inauguracyjna i I Sesja Komisji ds. Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr – Prypeć – Dniepro - Bużański Kanał Wodny – Muchawiec – Bug – Wisła, Brześć, Białoruś