Pracownicy UKW otrzymali stypendia na działalność kulturalną

  • 13 września 2018

Twórcy 47 projektów artystycznych i kulturalnych otrzymali od miasta stypendia w III edycji tegorocznego konkursu stypendialnego. 11 września 2018 r. w MCK odbyło się spotkanie z laureatami.

W III edycji konkursu stypendialnego 2018 roku indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 101 projektów. Wnioski rozpatrywała komisja, powołana zarządzeniem prezydenta. Największą grupę stanowią stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych oraz upowszechniania literatury, kolejny to projekty muzyczne. To właśnie w tych kategoriach otrzymali je nasi pracownicy:

  • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadz. UKW z Instytutu Pedagogiki UKW, wydanie książki: Instytucje kultury w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów. Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945-1948). Tom I
  • dr Wojciech Edmund Trempała z Instytutu Nauk Politycznych - Flunk Symfonicznie w Bydgoszczy

Gratulujemy!