Dr hab. Igor Chybicki, prof. UKW otrzymał grant NCN

  • 03 czerwca 2019

Dr hab. Igor Chybicki, prof. UKW otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu „Zakres i drogi dyspersji genów w metapopulacji wiatropylnego drzewa iglastego rozsiewanego przez ptaki”.

Grant w wysokości 540 tys. złotych przyznano w ramach szesnastej edycji konkursu OPUS. Badania mają na celu określenie skali wymiany genów między rozproszonymi populacjami cisa pospolitego w Zachodnich Karpatach. Dzięki zastosowaniu genetycznych metod określania rodzicielstwa, zbliżonych do metod stosowanych w genetyce sądowej, będzie możliwe odpowiedzieć na pytanie, czy naturalnie odnawiające się siewki cisa są efektem rozprzestrzeniania się nasion i/lub pyłku między populacjami, a także czy odległość rozprzestrzeniania nasion jest uzależniona od obfitości obradzania (tj. jakości bazy pokarmowej ptaków rozsiewających nasiona). Ponadto badania pozwolą ustalić, czy istnieje związek między zasięgiem rozprzestrzeniania pyłku cisa a położeniem drzewa w lokalnej topografii. Określone w efekcie realizacji projektu modele matematyczne rozprzestrzeniania pyłku i nasion będą mogły znaleźć zastosowanie w prognozowaniu przepływu genów między populacjami badanego gatunku, szczególnie w obszarach narażonych na szybkie zmiany klimatu.

Warto dodać, że projekt stanowi kontynuację wcześniejszych badań nad cisem prowadzonych przez prof. Chybickiego. 3-letni projekt będzie realizowany w Katedrze Genetyki (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Przyrodniczych) we współpracy z Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria w Madrycie oraz Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.