Profesor Małgorzata Święcicka na jubileuszowych uroczystościach w UAM

  • 10 czerwca 2019

W dniu 29 maja 2019 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się obchody stulecia poznańskiej polonistyki. Na zaproszenie Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza oraz Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej –  prof. UAM dr. hab. Zbigniewa Kopcia wzięła w nich udział Pani Profesor Małgorzata Święcicka – Dziekan Wydziału Humanistycznego naszej uczelni.

Uroczystość była okazją do promocji trzytomowej  jubileuszowej publikacji Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019): Tom 1. Okres międzywojenny i lata okupacji; Tom 2. Językoznawstwo (po roku 1945); Tom 3. Nauka o literaturze (po roku 1945), pod redakcją Seweryny Wysłouch, Barbary Judkowiak, Sylwii Karolak i Anny Piotrowicz.

Pani Profesor Małgorzata Święcicka wzięła udział w przedsięwzięciu nie tylko jako absolwentka Wydziału Filologicznego UAM, ale też jako recenzent drugiego tomu jubileuszowej publikacji.  

Zaproszenie Pani Profesor było okazją do przekazania na ręce Pana Dziekana Tomasza Mizerkiewicza gratulacji z okazji jubileuszowych obchodów  wraz z życzeniami od władz i pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.