Naukowcy UKW w Komitetach PAN

Naukowcy UKW w Komitetach PAN

Poznaliśmy składy Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020 – 2023. Znalazło się w nim ośmioro pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Komitety PAN zrzeszają czołówkę polskich naukowców. Pełnią one funkcję ciał doradczych i opiniotwórczych. Ich zadaniem jest m.in. opracowanie stanowisk i ekspertyz pomagających w rozwiązaniu problemów naukowych, opiniowanie aktów normatywnych dotyczących nauki i upowszechnianie wyników badań. W najbliższych czterech lat w komitetach będą pracować:

  • prof. dr hab. Roman Leppert (Wydział Pedagogiki UKW) – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN,
  • prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Instytut Filozofii UKW) – Komitet Nauk Filozoficznych PAN,
  • prof. dr hab. Janusz Trempała (Wydział Psychologii UKW) – Komitet Psychologii PAN,
  • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (Instytut Nauk o Kulturze UKW) – Komitet Nauk o Kulturze PAN,
  • dr hab. Artur Laska, prof. uczelni (Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW) – Komitet Nauk Politycznych PAN,
  • dr hab. Michał Moch, prof. uczelni (Instytut Nauk o Kulturze UKW) - Komitet Nauk Orientalistycznych PAN,
  • dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. uczelni (Instytut Geografii UKW) - Komitet Nauk Geograficznych P,N.
  • dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni (Instytut Informatyki PAN) - Komitet Inżynierii Produkcji PAN.

Serdecznie gratulujemy!