Międzynarodowe sympozjum o osadach rzecznych

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe sympozjum pod auspicjami International Association of Hydrological Sciences:
'River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives', które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 1-5 czerwca 2020 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Instytut Geografii połączył siły z Komisją ds. Erozji Kontynentalnej przy IAHS
oraz partnerami krajowymi aby zorganizować tą konferencję dla badaczy rzek i ich osadów. Istnieje również możliwość uzyskania grantu IAHS dla młodego pracownika naukowego.

Tematami poszczególnych sesji będą:

  • Business Day - inland waterways development in Middle-East Europe
  • Sediment quantity – cascades, budgets, yields
  • Sediment impacts on river channel hydromorphology and managment
  • Sediment quality – geochemistry, nutrients, contaminants, emerging issues
  • Sediment-biota interactions.

Rejestracja jest otwarta (kliknij tutaj). Termin nadsyłania abstraktów: 1 marca 2020.

Publikacja:

Wszyscy uczestnicy IAHS/ICCE 2020 będą mogli składać artykuły do punktowanych czasopism naukowych (40 i 20 pkt. lista MNiSW). Cztery z pięciu czasopism są indeksowane w Web of Science (Core Collection) i Scopus:

Kontakt z sekretariatem konferencji
e-mail: icce2020@ukw.edu.pl

Strona internetowa i rejestracja: www.icce2020.ukw.edu.pl