Coraz więcej wynalazców na UKW Coraz więcej wynalazców na UKW

Coraz więcej wynalazców na UKW

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył dzisiaj (14 maja) dyplomy za wynalazki o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Dyplomami JM Rektora uhonorowani zostali:

zespół w składzie:

 • dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki
 • mgr inż. Zbigniew Szczepański - Wydział Mechatroniki

za Światłoutwardzalne implanty stomatologiczne, dyplomy w imieniu zespołu odebrał dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni.

zespół w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek - Wydział Mechatroniki
 • dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki
 • dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki
 • mgr inż. Zbigniew Szczepański - Wydział Mechatroniki

za Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem siły kończyn górnych, dyplomy w imieniu zespołu odebrał mgr inż. Zbigniew Szczepański.

zespół w składzie:

 • dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni - Instytut Inżynierii Materiałowej
 • dr inż. Marcin Borowicz - Instytut Inżynierii Materiałowej
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński - Instytut Inżynierii Materiałowej
 • dr inż. Joanna Liszkowska, prof. uczelni - Instytut Inżynierii Materiałowej
 • mgr inż. Marek Isbrandt - Instytut Inżynierii Materiałowej

za Proekologiczną technologię przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli(kwasu mlekowego) [PLA, polilaktyd] jako alternatywnego surowca poliolowego do produkcji poliuretanów przeznaczonych dla branży budowlanej, dyplomy w imieniu zespołu odebrała dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni.

zespół w składzie:

 • dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni - Instytut Informatyki
 • mgr inż. Jakub Kopowski - Wydział Psychologii
 • dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki
 • dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki

za Egzoszkielet na rękę, dyplomy w imieniu zespołu odebrała dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni.

 • dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni - Wydział Nauk Biologicznych

za Technologię identyfikacji odmian ziemniaka na podstawie analiz DNA izolowanego z frytek

Coraz więcej wynalazków autorstwa naukowców z UKW sięga po medale i nagrody krajowe oraz zagraniczne, przechodzi przez badania przedwdrożeniowe i ubiega się o komercjalizację bezpośrednią lub pośrednią. Jest to proces wieloletni, wymagający wielu wysiłków zarówno ze strony samych naukowców, jak i administracji uczelni. Uroczystość pokazuje, jak wiele kroków na tej drodze zostało już wykonanych w ramach strategii władz Uniwersytetu. Stanowi to również ważne kryterium oceny podczas nadchodzącej ewaluacji. Zachęcamy wynalazców z UKW do zgłaszania swoich pomysłów do Pionu Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy oraz Centrum Transferu Technologii i Innowacji - kolejne okazje ku temu już wkrótce.


Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!