Wynalazki UKW z kolejnymi nagrodami Wynalazki UKW z kolejnymi nagrodami

Wynalazki UKW z kolejnymi nagrodami

W dnach 16-19 czerwca 2020 r. odbyły się XIII Międzynarodowe Targi i Konkurs Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online „Innowacje motorem gospodarki”, największe polskie targi promujące innowacyjne rozwiązania z całego świata. Główny patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, a międzynarodowymi patronami targów byli: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) i Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej (WIIPA).

Targi INTARG mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Stanowią one forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego.

Naukowcy z UKW na tegorocznych Targach nagrodzeni zostali aż 15 nagrodami: 6 dyplomami MNiSW, medalem platynowym z Dyplomem MFiPR, 3 złotymi medalami, jednymi medalem srebrnym i jednym brązowym oraz 4 nagrodami specjalnymi.

DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA PROJEKTY NAGRODZONE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2019 ROKU

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
za
1. Egzoszkielet na rękę
autorzy:
dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni - Instytut Informatyki
mgr inż. Jakub Kopowski - Wydział Psychologii
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki
dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki

2. System i metoda bezkontaktowej kontroli jakości płaskich lub pofałdowanych elementów płytowych  
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek - Wydział Mechatroniki
dr inż. Radosław Drelich - Wydział Mechatroniki
dr hab. inż. Michał Pakuła - Wydział Mechatroniki
mgr inż. Dawid Witkowski - Wydział Mechatroniki

3. Mobilny system wspomagający analizę chodu oparty na liczbach rozmytych i parametrach fraktalnych
dr Piotr Prokopowicz, prof. uczelni - Instytut Informatyki
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
oraz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

4. Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych
współautor: dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
oraz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

5. Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami
współautor:
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki

6. Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia
współautor:
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki

PLATYNOWY MEDAL Z DYPLOMEM MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

MOBILNY APARAT DO PLETYZMOGRAFII POWIETRZNEJ WZBOGACONY O FUNKCJĘ MASAŻU PNEUMATYCZNEGO
autorzy:
dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny - Wydział Mechatroniki
prof dr hab. inż. Mariusz K. Kaczmarek - Wydział Mechatroniki
mgr Tomasz Fąs - Wydział Mechatroniki
mgr inż. Joanna Nowak - Wydział Mechatroniki
mgr Karol Pawełkowski - Wydział Mechatroniki

ZŁOTYM MEDALEM ORAZ Europe France Inventors AWARD

Zastosowanie nowych ekopolioli na bazie odpadowego poli(kwasu mlekowego) do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych dedykowanych branży meblarskiej i automotive
autorzy:         
dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni - Instytut Inżynierii Materiałowej
dr inż. Marcin Borowicz - Instytut Inżynierii Materiałowej
mgr inż. Marek Isbrandt - Instytut Inżynierii Materiałowej
mgr inż. Łukasz Grzybowski - Instytut Inżynierii Materiałowej

ZŁOTYM MEDALEM

EGZOSZKIELET NA RĘKĘ
autorzy:
dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni - Instytut Informatyki
mgr inż. Jakub Kopowski - Wydział Psychologii
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki
dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki

ZMODERNIZOWANY ROZDRABNIACZ DO TWORZYW SZTUCZNYCH
autor:
dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki

SREBRNYM MEDALEM ORAZ NAGRODĄ SPECJALNĄ "Romanian Inventors Forum Award"

OPRACOWANIE TECHNOLOGII TWORZENIA POLIURETANOWYCH PROTEZ PIERSI W OPARCIU O SKAN I DRUK 3D
autorzy:         
mgr inż. Zbigniew Szczepański - Wydział Mechatroniki
dr hab. inż. Marek Macko, prof uczelni - Wydział Mechatroniki
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Instytut Informatyki
mgr inż. Joanna Nowak - Wydział Mechatroniki

BRĄZOWYM MEDALEM ORAZ "International Invention Fair ITE London UKITE AWARD"

BEZKONTAKTOWY SYSTEM ULTRADŹWIĘKOWY DO KONTROLI JAKOŚCI WIOTKICH ELEMENTÓW PŁYTOWYCH
autorzy:         
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek - Wydział Mechatroniki
dr inż. Radosław Drelich - Wydział Mechatroniki
dr hab. inż. Michał Pakuła - Wydział Mechatroniki
mgr inż. Dawid Witkowski - Wydział Mechatroniki

Szczegółowe informacje:
www.intarg.haller.pl

Tak duży sukces na targach INTARG 2020 jest ukoronowaniem wysiłków podejmowanych w obecnej kadencji przez władze i pracowników UKW. Stanowi on wynik przemyślanej strategii w obszarze rozwoju innowacyjności oraz rozbudowy ekosystemu innowacji w ramach samego Uniwersytetu, jak i w jego otoczeniu. Dzięki budowie renomy uczelni postęp ten jest szybszy i łatwiejszy, a przed UKW kolejne wyzwania związane z transferem technologii do szeroko pojętego otoczenia gospodarczego.