Nabór do Szkoły Doktorskiej Nabór do Szkoły Doktorskiej

Nabór do Szkoły Doktorskiej

W roku akademickim 2020/2021 prowadzimy dwa nabory do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku polskim i angielskim.

Nabór kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku polskim prowadzone jest w następujących dziedzinach i dyscyplinach: 

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

  • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce i administracji; pedagogika; psychologia

  • w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne

Nabór kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim prowadzone jest w następujących dziedzinach i dyscyplinach: 

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

  • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/jednostka/szkola_doktorska/uchwala-rekrutacyjna-do-szkoly

Terminy

Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK od 1 do 7 września 2020 roku.

Kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji od 1 września do 7 września 2020 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 (Biuro ds. Stopni, ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 126).

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą odbywały się od 10 do 18 września 2020 roku.