UKW zacieśnia współpracę z Siłami Zbrojnymi RP UKW zacieśnia współpracę z Siłami Zbrojnymi RP

UKW zacieśnia współpracę z Siłami Zbrojnymi RP

Umowę o współpracy w nadchodzących latach zawarły Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Podpisy złożyli Dyrektor Centrum -  płk. Jarosław Mokrzycki oraz dr hab. inż Marek Macko, prof. uczelni - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.

Wspólne działania obejmą m.in. doskonalenie istniejących i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie szkolenia, zdolności i użycia Sił Zbrojnych RP oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych. Strony porozumienia integrować będą środowiska wojskowe i naukowe środowiska cywilne.

W praktyce umowa przełoży się na organizowanie wspólnych narad, sympozjów i konferencji naukowych dotyczących problemów objętych zakresem porozumienia i wymianę doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Uniwersytet oraz Centrum Doktryn współpracować też będą między innymi poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymianę informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych w uzgodnionych tematach.  Porozumienie obejmuje prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz publikowania wyników prac naukowych. Oprócz współpracy pracowników obu instytucji zyskają też studenci, którym umożliwione zostaną praktyki i staże w Centrum Doktryn.

Ze strony Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego koordynatorem porozumienia jest dr Kamila Sierzputowska z Wydziału Nauk o Polityce i Administracji.