Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej UKW zgodnie z planem Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej UKW zgodnie z planem

Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej UKW zgodnie z planem

Ten rok jest czasem wielu inwestycji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sprawdzamy, jak przebiegają prace na budowie Centrum Pomocy Psychologicznej przy ul. Staffa.

W ramach projektu „Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” powstaje przy ul. Staffa w Bydgoszczy Centrum Pomocy Psychologicznej. Po pięciu miesiącach realizacji robót budowalnych zaawansowanie prac przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończono prace murarskie II piętra i wykonano strop nad II piętrem, ponadto rozpoczęto roboty dachowe, gdzie wykonano attykę na obwodzie dachu budynku, dokonano izolacji z płyt i położono pierwszą warstwę papy, zamontowano świetliki dachowe oraz klapę dymową. Dokonano instalacji stolarki okiennej która kształtuje się na obecną chwilę na poziomie zaawansowania 70%. Wykonano prace tynkarskie oraz elewacyjne z klinkieru. Zakończono prace montażowe związane z kanałami wentylacyjnymi na parterze oraz instalacje elektryczne i teletechniczne podtynkowe tj. trasy kablowe, kanalizacja telefoniczna, system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, system CCTV, system nagłaśniania, instalacje strukturalne LAN, kontrola dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, instalacja BAS/BMS it. Rozpoczęto układanie tras kablowych na wszystkich na wszystkich kondygnacjach, a także przepięto światłowód. Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych, pionów instalacji CO, CT, wody zimnej oraz ciepłej i kanalizacji deszczowej. Dokonano montażu podkonstrukcji central wentylacyjnych i agregatów.

Rozbudowa obiektu przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy, zajmowanego przez Wydział Psychologii UKW, ma pozwolić na znaczne poszerzenie oferty usług psychologicznych świadczonych obecnie przez Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej, a także rozwinięcie programów doskonalenia diagnozy i interwencji oraz kompetencji zawodowych w tym zakresie. Rozszerzenie zakresu usług komercyjnych świadczonych przez Centrum umożliwi, na bazie pozyskiwanych obserwacji i doświadczeń, doskonalenie dotychczasowych oraz tworzenie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, zarówno w postaci tradycyjnych autorskich programów i narzędzi pomocy psychologicznej, jak i urządzeń oraz aplikacji wykorzystujących nowoczesne technologie ICT. Ponadto rozbudowa tego obiektu ma poprawić obecne warunki funkcjonowania i umożliwić rozszerzenie oferty Centrum Komunikacji Klinicznej.