Spotkanie. Wojciech Weiss (1875-1950) - uczeń Leona Wyczółkowskiego. Życie i twórczość

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet zapraszają w sobotę 26 września 2020 r. o godz. 11.00 do Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. K. Szymanowskiego 3 (I piętro, sala „Pamięć Bydgoszczan”)
na spotkanie: Wojciech Weiss (1875-1950)- uczeń Leona Wyczółkowskiego. Życie i twórczość

W programie:

  • otwarcie wystawy "W domu Wojciecha Weissa"
  • "Wojciech Weiss i jego epoka" - wykład dr Agnieszki Wysockiej (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)
  • "Wojciech Weiss. Dom i rodzina" - prezentacja dr Aldony Chlewickiej-Mączyńskiej (Biblioteka UKW)

Projekt dofinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Spotkanie odbędzie się z  przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Prosimy o używanie maseczek, dezynfekcję rąk przy wejściu do Biblioteki i zachowanie odległości min. 1,5 m. od innych osób.