Zarządzenie Rektora UKW w sprawie kryteriów oceny okresowej z zakresu działalności naukowej i artystycznej

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny podpisał zarządzenie w sprawie obowiązujących od 1 października kryteriów oceny okresowej z zakresu działalności naukowej i artystycznej.