Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/21. Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/21.

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/21.

#Erasmus+
Jeżeli jesteś studentem II lub III roku studiów licencjackich, I lub II roku studiów magisterskich albo studentem studiów doktoranckich/słuchaczem szkoły doktorskiej skorzystaj z możliwości, jaką daje Ci wyjazd na studia do zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+!
Zapraszamy także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatkowe dofinansowanie kosztów rzeczywistych!
Termin rekrutacji uzupełniającej upływa 23 października 2020 r.
Zachęcamy również do aplikowania o wyjazdy na praktyki zagraniczne (rekrutacja ciągła do wyczerpania puli miejsc).

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie o średniej z toku studiów, zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego (jeśli dotyczy).
Szczegóły: Zasady udziału w programie Erasmus+

Zapraszamy do kontaktu:
Joanna Kalka
Biuro Współpracy Międzynarodowej
tel. 52 3419113
email: erasmus@ukw.edu.pl