Prezentacja projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju Prezentacja projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

Prezentacja projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

15 października 2020 roku w Bibliotece UKW odbyło się, przełożone z maja br. ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, spotkanie promujące projekt „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” . 

Wprowadzenia do wydarzenia dokumentującego proces digitalizacji zasobów w ramach projektu dokonała Dyrektor Biblioteki UKW i główny koordynator projektu, dr Aldona Chlewicka-Mączyńska. 

Joanna Kosmeja, wspomagający koordynator projektu, opowiedziała o projekcie od strony realizacji zaplanowanych zadań przez pracowników Biblioteki UKW zaangażowanych w projekt. Krótko scharakteryzowała każde z zadań pod względem zakresu tematyki digitalizowanych kolekcji, ilości już opublikowanych dokumentów oraz docelowej wielkości zbioru każdej z kolekcji. Zgodnie z założeniami projektu zaplanowano zeskanowanie i opublikowanie łącznie 10 tysięcy dokumentów. Prelegentka w kilku słowach scharakteryzowała również sprzęt skanujący, konserwację zachowawczą oraz zespół projektowy. 

Kolejne wystąpienia prezentowały wybrane kolekcje. 

Dr Aldona Chlewicka-Mączyńska podczas swojego wystąpienia pt. „Archiwum rodzinne Józefa Szügyi Trajtlera (1877 -1923)” opowiedziała o Józefie Szugyi Trajtlerze i jego najbliższej rodzinie, o cennym zbiorze różnego rodzaju dokumentów, zdjęć, korespondencji i pamiętników przekazanych do zdigitalizowania przez krewną rodziny.

Kolejna prelegentka, dr Aleksandra Jankowska opisała kolekcję pochodzącą z Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, czyli archiwum Wandy i Karola Poznańskich. Materiały dotyczą przede wszystkim międzywojennej dyplomacji: fotografii z oficjalnych spotkań i bali, dyplomów, zaświadczeń, korespondencji oraz paszportów dyplomatycznych. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniono już 133 dokumenty z planowanych 200. 

Ostatnią prezentację wygłosiła mgr Justyna Kubiak. Dotyczyła ona dokumentów i nagrań opublikowanych w portalu Historii Mówionej „Pamięć bydgoszczan”. Prelegentka zachęcała do wyruszenia w często wzruszające podróże w czasie poprzez setki nagranych wspomnień świadków historii Bydgoszczy oraz regionu. Możemy posłuchać relacji, które dotyczą nie tylko czasu okupacji, ale również czasów szkoły, życia kulturalnego, sportu. 

Na zakończenie Joanna Kosmeja zaprosiła do oglądania wystawy poświęconej kolekcjom, które podziwiać możemy na platformie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Wystawa będzie prezentowana w różnych instytucjach kultury oraz szkołach.

Więcej informacji na temat realizacji projektu znajdą Państwo na stronie Biblioteki UKW w zakładce „Biblioteka” i dalej „Projekt POPC” oraz na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (głównego koordynatora projektu). Natomiast listę opublikowanych już dokumentów można znaleźć na stronie KPBC

Zapraszamy również do obejrzenia pełnej relacji ze spotkania: