List JM Rektora do społeczności akademickiej

Drogie Studentki i Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

Przed dwoma tygodniami z radością witałem Was w progach Uniwersytetu podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021. Szczególne słowa kierowałem do Studentek i Studentów, którzy po raz pierwszy zasiadają w ławach naszej Uczelni. Przyjęte przez nas rozwiązania organizacyjne zapewnić miały maksymalne bezpieczeństwo Studentom, Wykładowcom oraz pracownikom Administracji UKW. W najlepiej pojętym przez nas rozumieniu znaczenia słów WSPÓLNOTA AKADEMICKA, Studenci mają prawo poznać swych Wykładowców oraz Koleżanki i Kolegów ze studiów.  Niestety, warunki dyktowane przez pandemię wirusa Covid 19 spowodowały, że zmuszeni jesteśmy – dla Waszego bezpieczeństwa - rozpocząć semestr zimowy w trybie zdalnego nauczania.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,                                                        

Ufam, że podjęte przez Uniwersytet środki ostrożności w powiązaniu z Państwa osobistą  odpowiedzialnością za siebie oraz drugiego człowieka sprawdzą się. Podobnie jak Wy pragniemy jak najszybciej spotkać się z Państwem w salach wykładowych i ćwiczeniowych. Tylko wspólnie przetrwać możemy ten trudny czas. Pozostańmy zdrowi i spotkajmy się Wszyscy najszybciej, jak będzie to możliwe.

Prof. dr hab. Jacek Woźny
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego