V Konferencja Muzeów Uczelnianych w Kielcach i Chęcinach V Konferencja Muzeów Uczelnianych w Kielcach i Chęcinach

V Konferencja Muzeów Uczelnianych w Kielcach i Chęcinach

W dniach 22 – 23 października 2020 roku w Kielcach i Chęcinach odbyła się V ogólnopolska konferencja naukowa, pt.: „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”. Z powodu sytuacji epidemiologicznej – wydarzenie miało charakter hybrydowy. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, zaś współorganizatorami: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konferencję, zorganizowaną w ramach projektu „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”, dofinansowanego z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, objęli honorowym patronatem: Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W sympozjum brało udział ponad 50 muzeów uczelnianych, m.in.: muzea Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, i in. W tym zacnym gronie nie zabrakło również naszej Alma Mater, którą reprezentowały prelegentki:  

 • dr Aldona Chlewicka-Mączyńska (Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego)
  Życie i twórczość Wojciecha Weissa (1875 – 1950) – potencjał edukacyjny
  .
 • dr Aleksandra Sara Jankowska (Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Wydział Historyczny UKW)
  O granicach, odpowiedzialności i dysonansie poznawczym na przykładzie zbiorów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.
 • mgr Olga Cuske, mgr Joanna Gurgul (Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego)
  Dr Henryk Filipowicz-Dubowik (1930 – 2015). Życie i działalność.

Konferencja była okazją do rozmowy o problemach, z którymi borykają się muzea uczelniane. O ewidencji zbiorów, uwarunkowaniach prawnych, o miejscu muzeum w strukturze uczelni, o statusie pracowników muzeów uczelnianych. Tematy trudne, stanowiące wyzwanie na przyszłość (program konferencji znajdziesz tutaj).

V konferencja muzeów uczelnianych dowodzi bogactwa zbiorów zgromadzonych w murach szkół wyższych. Uczelnie to wszak nie tylko świątynie nauki, ale również strażnice pamięci, historii, strażnice dziedzictwa kulturowego, w tym również dziedzictwa akademickiego.

Dziedzictwo to fundament, to z niego wyrasta tradycja, a wokół niej budowana jest tożsamość. Nowoczesne uniwersytety, budują przyszłość na solidnych fundamentach przeszłości. Stąd też wyraźnie w ostatnich latach zarysowana tendencja tworzenia muzeów uczelnianych i inwestowanie w ich rozwój. Bo czymże jest uczelnia, która nie pielęgnuje własnego dziedzictwa. Która pozwoli mu się rozpłynąć w chaosie dnia, i szaleńczym pędzie XXI wieku.

Warto dodać, że konferencja była wstępem do kolejnego sympozjum, tym razem o zasięgu międzynarodowym, które planowane jest na 19 – 22 października 2021 roku w Warszawie.

Opracowała: Aleksandra Sara Jankowska (Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Wydział Historyczny UKW)