Powołanie pracowników UKW do rady Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

Profesor Wojciech Tomasik oraz profesor Jacek Woźny powołani zostali na nową kadencję do rady Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach zarządzania, finansowania oraz działalności merytorycznej tej instytucji.

Skład tego gremium obejmuje wybitnych specjalistów z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków i kulturoznawstwa. Zatwierdzony został przez Przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy.

Wizualizacja odnowionego budynku Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej. Zabytkowy budynek z czerwonej cegły jest połączony z dobudową zaprojektowaną w nowoczesnym stylu