Grupa młodych ludzi w pracy, siedzą w biurze w codziennych strojach i dyskutują ze sobą gestykulując Grupa młodych ludzi w pracy, siedzą w biurze w codziennych strojach i dyskutują ze sobą gestykulując

Praca w Biurze Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje kandydata do pracy w Biurze Współpracy Międzynarodowej na stanowisko:

referenta/starszego referenta – etat 1/ wymiar czasu pracy 1.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie działań promocyjnych za granicą;
 • Organizację i prowadzenie spotkań z kandydatami na studia z zagranicy;
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych w językach angielskim, rosyjskim i/lub ukraińskim;
 • Rekrutację studentów zagranicznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami;
 • Pomoc w załatwianiu spraw bytowych studentów i gości uniwersytetu z zagranicy;
 • Obsługę procesów związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców;
 • Przyjmowanie delegacji zagranicznych;
 • Organizację spotkań informacyjnych, kursów i warsztatów dla studentów zagranicznych;
 • Nawiązywanie nowej oraz rozwijanie dotychczasowej współpracy z uczelniami partnerskimi oraz agencjami rekrutacyjnymi;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej projektu „Welcome Centre Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogniwem rozwoju internacjonalizacji”.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Bardzo dobrej znajomości języków: angielskiego i rosyjskiego w mowie i w piśmie (minimum na poziomie C1)
 • Praktycznej znajomości obsługi MS Office;
 • Komunikatywności, kreatywności, umiejętności pracy w zespole i otwartości na zmiany; samodzielności oraz dobrej organizacji pracy;
 • Wysokiej kultury osobistej;
 • Znajomości narzędzi e-marketingu;
 • Umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych;
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przeprowadzaniu procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców;
 • Mile widziana znajomość języka ukraińskiego.

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy (pierwsza umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy), zatrudnienie od 1.07.2021.
 • Ciekawą pracę w stabilnym i w jednym z największych w Bydgoszczy zakładzie pracy;
 • Wsparcie doświadczonego zespołu;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Możliwość stałego podnoszenia zawodowych kwalifikacji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

List motywacyjny, CV z ewentualnymi referencjami oraz dokumenty potwierdzające nabyte kompetencje i załączony do ogłoszenia wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie prosimy przesyłać w terminie do 18.06.2021 w formie skanów na adres e-mail: aniela@ukw.edu.pl lub w formie papierowej na adres: „Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz” z dopiskiem na kopercie - „Biuro Współpracy Międzynarodowej – rekrutacja”.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami spełniającymi nasze wymagania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie;
  podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone (na życzenie) Pani/Panu lub zniszczone,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w przypadku aplikowania, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Projekt realizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „Welcome to Poland 2020”. Welcome Centre Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogniwem rozwoju internacjonalizacji.

logo NAWA