Naukowcy UKW z Nagrodami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prestiżową regionalną Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  został uhonorowany prof. dr hab. inż. Jan Grajewski i dwa zespoły badawcze. W skład pierwszego zespołu wchodzą: mgr inż. Zbigniew Szczepański, dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni, dr inż. Marcin Borowicz, mgr inż. Joanna Nowak, drugi zespół w składzie: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni, dr inż. Marcin Borowicz, mgr inż. Marek Isbrandt, mgr inż. Łukasz Grzybowski

Gala wręczenia nagród odbyła się 17 czerwca w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Te najbardziej prestiżowe regionalne wyróżnienia przyznano już po raz dwudziesty.

Kategoria: Nauka, Badania naukowe, Postęp techniczny

  • Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski – za całokształt działalności naukowej w zakresie badań patogennych grzybów pleśniowych i mikotoksyn. Jest jednym z najbardziej znanych w świecie polskich specjalistów w dziedzinie patogennych grzybów pleśniowych i mikotoksyn. Stworzona przez niego profesjonalna grupa badawcza i nowoczesne zaplecze badawcze pozwoliły na wyróżniające się osiągnięcia naukowe, często interdyscyplinarne. Efektem 44 lat badań prac profesora jest imponujący dorobek naukowy.

Kategoria: Ochrona zdrowia

  • Zespół badawczy w składzie: mgr inż. Zbigniew Szczepański, dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni, mgr inż. Joanna Nowak – za opracowanie technologii wytwarzania poliuretanowych protez piersi w oparciu o skan i druk 3D. Projekt pozwala na opracowanie protezy z materiałów imitujących właściwości fizyczne i mechaniczne narządu, zachowanie jego parametrów oraz kształtu, gęstości, sprężystości, a nawet ciężaru. Protezy wytworzone w tej technologii są zbliżone wyglądem i właściwościami do utraconego narządu. Opracowana technologia ma zastosowanie w protetyce stosowanej w procesie leczenia chorób nowotworowych piersi.

Kategoria: Ochrona środowiska naturalnego

  • Zespół w składzie: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni, dr inż. Marcin Borowicz, mgr inż. Marek Isbrandt, mgr inż. Łukasz Grzybowski – za zastosowanie nowych ekopolioli na bazie odpadowego poli (kwasu mlekowego) do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych dedykowanych branży meblarskiej i automotive. Wynalazek dotyczy syntezy i zastosowania ekopolioli otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadów poli (kwasu mlekowego) - czyli odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych: jednorazowych tacek, widelców kubków, folii, czy butelek. Wynikiem procesu jest nowy ciekły półprodukt poliolowy, stanowiący alternatywę dla surowców petrochemicznych. Technologia syntezy oparta jest na wcześniejszych zgłoszeniach patentowych, a przedstawiony wynalazek także jest objęty zgłoszeniem patentowym.

fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP