Aplikacja do analizy emocji - kolejny międzynarodowy sukces naukowców UKW

Polsko-francuski zespół badawczy otrzymał złoty medal oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowych Targach iCAN 2021 – International Invention and Innovation Competition w Kanadzie. Opracowana przez naukowców aplikacja analizuje stan emocjonalny ludzkich zbiorowości, co może być wykorzystane m.in. w medycynie oraz zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.

Nagrodzony zespół tworzą pracownicy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz EFREI Paris - École d’Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique in Paris.

Oparta na sztucznej inteligencji platforma dla systemów półautomatycznych do wielozadaniowego wykrywania emocji pozwoli na przeanalizowanie stanu emocji wyrażanego przez badanego człowieka lub grupę ludzi (przechodniów na ulicy, widzów na evencie, kibiców na stadionie itp.). Opracowana aplikacja analizuje dźwięki wydawane przez nich i dokonuje oszacowania ich stanu emocjonalnego. Tym samym proponowana aplikacja rozwiązuje problem prostych, tanich, dokładnych, wielozadaniowych lub dostosowanych do konkretnego celu, łatwych w użyciu systemów rozpoznawania emocji dzięki synergicznemu zastosowaniu algorytmów WEKA, modeli obliczeniowych opartych na skierowanych liczbach rozmytych, parametrów fraktalnych mierzących dynamikę zmian oraz klasyfikacji opartej na sztucznych sieciach neuronowych. Wynik tej analizy, a więc fakt, czy grupa prezentuje pozytywne, neutralne czy negatywne emocje, może pomóc w lepszym zarządzaniu bezpieczeństwem zarówno w ludzkich zbiorowościach zorganizowanych (kibice na stadionach), jak i w typowych sytuacjach na ulicy (grupa stojąca w parku czy na placu). Aplikacja może być zainstalowana w smartfonie i przy wykorzystaniu jego mikrofonu przeanalizować sytuację, dając użytkownikowi wskazówki umożliwiające jego optymalną reakcję adekwatnie do stanu emocjonalnego grupy osób.

Aplikacja dostrzeżona została już nie tylko w Polsce i Francji, gdzie zespół ją opracowujący uzyskał granty na badania, ale i podczas kanadyjskich targów iCAN 2021. Trwają prace nad dalszym rozwojem systemu w kierunku m.in. analizy emocji podczas rozmowy telefonicznej, co może pomóc przy budowie np. systemów telemedycznych nowej generacji.

Autorami projektu ze strony Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego są: dr Krzysztof Tyburek, dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni oraz dr hab. Piotr Prokopowicz, prof. uczelni, natomiast ze strony EFREI Paris: dr Catherine Marechal, prof. Katarzyna Węgrzyn-Wolska oraz dr Lamine Bougueroua.