Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu - konferencja

W dniach 21-22.10.2021 r. w Bibliotece Głównej UKW, w sali konferencyjnej na
I piętrze, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. Dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej”.

Organizatorami wydarzenia są:

  • Oddział Kujawsko-PomorskiPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. 

Celem konferencji jest wsparcie informacyjne oraz doradcze dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców przy organizowaniu i tworzeniu dostępnego środowiska pracy; wymiana wiedzy i doświadczeń instytucji nadzorujących, środowiska naukowego oraz osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności przestrzeni publicznej; prezentacja wyników badań nad dostępnością przestrzeni publicznej oraz innowacji na rzecz dostępności.

Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem Internetu (streaming dwóch dni konferencji), link do wydarzenia przekażemy Państwu wkrótce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Komitet organizacyjny:
OIP: mgr Zbigniew Studziński
PFRON: mgr inż. Aleksandra Gierej
UKW: dr Małgorzata Sikora-Gaca, dr Barbara Panciszko, dr Magdalena Bierzyńska-Sudoł.

Komitet naukowy: Przewodnicząca – dr hab. Ewa Szatlach, prof. UKW.

Skład komitetu: prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski; dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK; dr hab. Artur Laska, prof. UKW.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu, zarówno w formie stacjonarnej, jak i hybrydowej.