Międzynarodowa konferencja „River sediment quality and quantity”

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „River sediment quality and quantity”. Organizatorem jest Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z  Międzynarodowym Stowarzyszeniem Hydrologów (IAHS), Komisją ds. Erozji Kontynentalnej (ICCE).

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 21 października 2022 w Bydgoszczy (hybrydowa formuła konferencji). Więcej szczegółów znajduje się na stronie konferencji.

Program konferencji obejmie sesje tematyczne ustne i posterowe w ramach tematów:

  • Badania ilościowe osadów
  • Oddziaływanie osadów na hydromorfologię i zagospodarowanie koryt rzecznych
  • Jakość osadów – geochemia, składniki pokarmowe, zanieczyszczenia, pojawiające się problemy
  • Oddziaływanie osadów na środowisko biologiczne.

Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji oraz do przesyłania prac przygotowanych do dwóch zeszytów specjalnych w czasopismach międzynarodowych:

  • International Journal of Sediment Research, IF. 3.259 (2021), 70 pkt. MNiSW,
    Special Issue "Past, Present, and Future of River Sediment Quality” ELSEVIER ISSN 1001-6279;
  • Czasopismo Uniwersytetu w Kijowie "Hydrology, hydrochemistry and hydroecology" - Special Issue "River sediments", ISSN: 2306-5680,
    Redaktorzy gościnni wydania to: prof. dr hab. Zygmunt Babiński (UKW w Bydgoszczy), prof. dr. hab. Kazimierz Krzemień (UJ), prof. dr. Oleksandr Obodowski (TSNUK Kiev) i prof. dr V. Grebin (TSNUK Kiev)

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Organizacyjnego.