Prof. Roman Ossowski laureatem Bydgoskich Autografów 2023

Podpis prof. dr. hab. Romana Ossowskiego znajdzie się na ulicy Długiej w Bydgoskiej Alei Autografów. To wielkie wyróżnienie dla Pana Profesora, jak i całego Uniwersytetu.

Bydgoska Aleja Autografów została stworzona w 2007 roku. Zostają na niej wyróżnione osoby szczególnie zasłużone dla Bydgoszczy, dla rozwoju naszego Miasta, jego promocji, które są ambasadorami grodu nad Brdą. Jako pierwsi na ulicy Długiej „podpisali się” Irena Szewińska, Jerzy Hoffman, Adam Sowa, Rafał Blechacz i Zbigniew Boniek.

Kapituła oceniająca nominowane osoby zdecydowała, że w tym roku do grona laureatów dołączy prof. dr hab. Roman Ossowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prof. Roman Ossowski jest specjalistą z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej. Od 1983 roku dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, od 2000 roku profesor tytularny w dziedzinie nauk humanistycznych.

Twórca kierunku psychologia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1996) i dyrektor Instytutu Psychologii (w latach 1996-2009), kierował Katedrą Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii UKW. Wcześniej w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Pedagogiki (1984-1993).

Główne zainteresowania badawcze prof. Romana Ossowskiego koncentrują się wokół problematyki jakości życia, promocji zdrowia, profilaktyki i higieny życia oraz rehabilitacji. Jest pasjonatem aktywności ruchowej i zaangażowanego życia.

Profesor posiada w swoim dorobku naukowym 4 monografie, 2 podręczniki, 16 prac redakcyjnych oraz 136 artykułów. Jest promotorem 22 rozpraw doktorskich w dyscyplinach - psychologia, medycyna oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu. Uczestniczył jako recenzent w 34 postępowaniach habilitacyjnych oraz w 27 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Za działalność naukową oraz organizacyjną otrzymał kilkakrotnie Nagrodę Ministra. Ponadto w uznaniu osiągnięć otrzymał liczne odznaczenia państwowe i medale – m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985), Medal Zasługi Gloria Artis (2006), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989). W zeszłym roku został uhonorowany Medalem Prezydenta Bydgoszczy.

Wnosi wkład do promocji zdrowia oraz profilaktyki społecznej na terenie regionu i miasta Bydgoszczy. Jest twórcą i współtwórcą wielu uniwersytetów trzeciego wieku w regionie oraz mieście Bydgoszczy.

W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się również fotograf Marek Chełminiak i działaczka społeczna Krystyna Gawek.