odsłonięcie tablicy pamiątkowej odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Uroczystość nadania sali 223 imienia prof. dr hab. Elżbiety Stengert

Osoba prof. dr hab. Elżbieta Stengert została upamiętniona na Wydziale Edukacji Muzycznej. Dnia 09 kwietnia 2024 r. przy sali 223 została odkryta pamiątkowa szklana tablica, na której widnieje portret Pani Profesor oraz podstawowe informacje. 

W wydarzeniu uczestniczyły władze Wydziału Edukacji Muzycznej, pracownicy, studenci oraz przyjaciele prof. dr hab. Elżbiety Stengert. Goście mieli możliwość zwiedzenia sali, w której Pani Profesor prowadziła zajęcia.

Prof. dr hab. Elżbieta Stengert kierowała Katedrą Wokalistyki, Instrumentalistyki i Teorii muzyki na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przez wiele lat była także solistką Opery Nova.

Tytuł profesora sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka odebrała z rąk prezydenta w 2011 r. Za swoje wybitne osiągnięcia artystyczne była kilkakrotnie nagradzana przez Rektora UKW. Poza tym wielokrotnie była uhonorowana nagrodami Prezydenta Bydgoszczy, Wojewody Bydgoskiego, Ministra Kultury i Sztuki oraz odznaczeniami resortowymi.

Prof. dr hab. Elżbieta Stengert zmarła nagle w 2021 roku w wieku 63 lat. Dla zainteresowanych zostawiamy stronę, gdzie można znaleźć życiorys naukowy Pani Profesor.

Galeria zdjęć.