Relacja z Międzynarodowych Warsztatów "Sporty Niewidomych"

26-27 kwietnia odbyły się Warsztaty „Sporty Niewidomych”. Organizatorem wydarzenia w ramach Grantu Wyszehradzkiego, pod nazwą „Wzmacnianie włączającego, zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną”, był Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wydarzenie było objęte Patronatem Honorowym:

oraz

 • patronem medialnym Telewizji Polskiej oddziału w Bydgoszczy.

Do Bydgoszczy, na zaproszenie WNoZiKF UKW przyjechała młodzież z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami z Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Węgier - w sumie dwadzieścia osób. Przedstawicielami bydgoskiej społeczności młodzieży z niepełnosprawnościami byli uczniowie z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a.

Dnia 26 kwietnia 2024 roku od godziny 8:00 do 11:00, na kortach tenisowych „Zawisza” Bydgoszcz, odbyły się warsztaty poświęcone tenisowi ziemnemu osób niewidomych i niedowidzących. Różnica pomiędzy blind tenisem a zwykłym tenisem ziemnym polega na innej liczbie odbić piłki od ziemi. Gracze zupełnie niewidomi i ze szczątkowym widzeniem mogą poczekać na trzy kozły, tenisiści, którzy widzą trochę lepiej – na dwa odbicia piłki. Piłki dedykowane blind tenisowi grzechoczą podczas odbicia, dzięki czemu zawodnik może zlokalizować położenie piłki. W rywalizacji sportowej używane są tradycyjne rakiety tenisowe. Piłki na warsztaty dostarczyła Fundacja „Widzimy inaczej”. Polski Związek Tenisowy i Kujawsko-Pomorski Związek Tenisowy ufundowały okolicznościowe worki z logotypami, a także okulary przeciwsłoneczne i wodę mistrzów tenisa ziemnego.

Warsztaty blind tenisa zostały przygotowane przez uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a oraz przez Polski Związek Tenisowy i Kujawsko-Pomorski Związek Tenisowy. Warsztaty poprowadziła Bernadeta Krupecka-Benramdane wraz z podopiecznymi: Anną Sulimowską, Marią Komasińską, Kamilem Byczyńskim, Oliwią Lorent. Zmagania sportowe obserwowali: Anna Niewiadomska Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Agnieszka Dziedzic oraz Aneta Budzałek z Polskiego Związku Tenisowego, Renata Sokołowska Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Tenisowego.

Następnie, od godziny 11:30 do 13:30, na terenie Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyły się zawody sportowe, w których rywalizowali uczniowie:

 • Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a,
 • Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3,
 • Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej nr 48 z Oddziałami dla Słabosłyszących, XVII Liceum Ogólnokształcącego dla Słabosłyszących w Bydgoszczy,
 • Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy,
 • Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy,
 • Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalna w Bydgoszczy,
 • Stowarzyszenia „Visus Supremus” w Bydgoszczy.

Rozgrzewkę w formie tańca Zumba poprowadziła Emilia Okońska wraz z uczniami z Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych. Rywalizację w kilkunastu konkurencjach sportowych poprowadzili: mgr Łukasz Pabianek, dr Tomasz Kowalik oraz mgr Małgorzata Pezala. W rywalizacji międzyszkolnej wzięło udział około 80 uczniów i 20 wolontariuszy.

Krótką relację z tych zawodów można znaleźć na stronie TVP Bydgoszcz oraz na stronie Radia Pomorza i Kujaw.

W godzinach od 15:00 do 17:00 młodzież z krajów wyszehradzkich, za zgodą Jerzego Kanclerza – Prezesa klubu sportowego „Polonia” Bydgoszcz zwiedzała stadion żużlowy „Polonii”, a następnie, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wystawę poświęconą polskiemu sportowi.

W tym samym czasie organizatorzy grantu z:

 • Republiki Czeskiej - prof. Hana Válková i Vojtěch Kocůrek emilopen.cz,
 • Węgier - dr Tamás Kertész (Széchenyi István University of Gyor, Faculty of Health and Sport Sciences - Department of Sport Science admissions.sze.hu,
 • Słowacji - prof. Miroslava Sližik (Matej Bel University, Banská Bystrica Słowacja, Department of Physical Education and Sport - ff.umb.sk

uczestniczyli w spotkaniu z osobami związanymi z bydgoskim środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie pn. „W jaki sposób można wesprzeć działalność sportową osób z niepełnosprawnościami w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim?” dotyczyło sukcesów i problemów w organizacji sportu i aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie edukacji a także w każdym wieku.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Paweł Bednarski - Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Anna Niewiadomska - Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • Monika Tabisz - Kierownik Referatu Sportu Urząd Miasta Bydgoszczy,
 • Radosław Cichański - Pełnomocnik Prezydenta Bydgoszczy ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Waldemar Adamczak - Prezes Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start Bydgoszcz”,
 • Łukasz Skąpski - Prezes Klubu Sportowego Niewidomych „Łuczniczka” Bydgoszcz,
 • Kazimierz Fiut - dziennikarz sportowy i wychowawca w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej,
 • Beata Gałgańska - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodka Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a;
 • Maciej Żelski reprezentował Ryszarda Bieleckiego dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej,
 • Alicja Kruzel - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 (w zastępstwie Pan Krzysztof Nowaczyk) ,
 • Jarosław Szczepaniak - Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 48 z Oddziałami dla Słabosłyszących, XVII Liceum Ogólnokształcące dla Słabosłyszących,
 • Ilona Zygadło - Zespół Szkół nr 30 Specjalnych,
 • Łukasz Dąbrowski - Zespół Szkół nr 31 Specjalnych,
 • Justyna Pokorska-Kawa - Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna.

Spotkanie poprowadzili dr Adam Szulc i dr Bartłomiej Niespodziński.

W godzinach wieczornych uczestnicy grantu wyszehradzkiego wzięli udział w rejsie po Brdzie statkiem turystycznym „Słonecznik”. Rejs został ufundowany przez Patrona Honorowego - Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

Dnia 27 kwietnia 2024 roku od godziny 8:00 do 11:30 w sali sportowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Chodkiewicza 30 odbyły się warsztaty goalballa, showdowna oraz strzelectwa sportowego niewidomych. Warsztaty poprowadzili: Radosław Cichański – pełnomocnik Rektora UKW ds. osób z niepełnosprawnościami i Mateusz Holc niepelnosprawni.ukw.edu.pl oraz Łukasz Skąpski wraz z Łukaszem Zdunkiewiczem oraz Markiem Janakowskim z Klubu Sportowego Niewidomych „Łuczniczka” i Tomasz Kowalik z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej, a także Tomasz Jabłoński z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej UKW. Poziom trudności rywalizacji w wyżej wymienionych dyscyplinach sportowych niewidomych był bardzo wysoki, ponieważ uczestnicy mieli zasłonięte oczy i musieli opierać się wyłącznie na percepcji słuchowej.

W goalballu zawodnicy leżą przed swoją bramką o wymiarach 9 x 1,3 m i posługując się słuchem starają się wyłapać piłkę rzuconą przez przeciwnika lub osłonić ciałem jej dostęp do bramki, pamiętając jednocześnie o osłonie twarzy przed uderzeniem piłki. Piłka posiada dzwoneczki, które pomagają zlokalizować zmianę położenia piłki. Showdown – jest odpowiednikiem tenisa stołowego, w którym na stole osłoniętym bandami, uczestnicy odbijają brzęczącą piłeczkę za pomocą drewnianych, prostokątnych pacek, starając się trafić do bramki przeciwnika, usytuowanej w podobny sposób jak bramki w „piłkarzykach” sterowanych ręcznie. Strzelectwo sportowe opiera się na takim ustawieniu lufy karabinu w celu, dla którego sygnał dźwiękowy w słuchawkach osoby strzelającej jest najgłośniejszy. Wszystkie te konkurencje sportowe, po wyeliminowaniu percepcji wzrokowej, są bardzo trudne do wykonania.

Na zakończenie, uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe medale i drobny sprzęt sportowy ufundowane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz pamiątkowe gadżety ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pamiątkowe medale zostały wykonane przez Hurtownię Sprzętu Sportowego L-PAAK w Bydgoszczy.

Zabezpieczenie medyczne zrealizowane przez firmę „Medycyna dla Sportu” zostało sfinansowane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Wszystkie działania związane z realizacją warsztatów „Sporty Niewidomych” wspierali wolontariusze kierunku wychowanie fizyczne zrekrutowani przez dra Tomasza Kowalika, dr Hannę Żukowską, dr Dorotę Łobodę, dra Amita Batra.

Specjalne podziękowania organizatorzy bydgoskich warsztatów składają wolontariuszom ze Stowarzyszenia Rewolucja Dostępności: Dawidowi Krasińskiemu, Wojciechowi Sarnackiemu, Vladyslavowi Denysiukowi oraz Zakharowi Bachkou za opiekę nad uczestnikami bydgoskich warsztatów, a także za tłumaczenie konwersacji z języka polskiego na język angielski i odwrotnie.

Dziękujemy również za współpracę Krzysztofowi Kranzowi prezesowi klubu sportowego „Jokers” Bydgoszcz – drużyny sportowej rugby na wózkach, a także Fundacji „Widzimy inaczej” za dostarczenie piłek do tenisa ziemnego niewidomych.

Obsługę medialną zrealizowali pracownicy Działu Promocji i Komunikacji UKW: Sebastian Nowak, Aleksandra Kotłowska iRomana Andryszczak.

Warsztaty „Sporty Niewidomych”, w ramach Grantu Wyszehradzkiego nr 22320184 przygotowali i poprowadzili:

 • dr Adam Szulc
 • dr Bartłomiej Niespodziński

Więcej aktywności organizacyjnych i sportowych można obejrzeć na stronie: sportnieslyszacych.ukw.edu.pl.

Realizację Grantu Wyszehradzkiego wsparły organizacyjnie i produktowo:

Sprawozdanie w wersji EN dostępne jest w załączonym pliku.

English version:youtube.com

Wszystkim serdecznie dziękujemy!