UKW uhonorowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych wyróżniło Uniwersytet Kazimierza Wielkiego za szczególne zasługi oraz wsparcie udzielane CDiS SZ podczas organizacji przedsięwzięć w ramach kampanii NUP 2X35. Podczas uroczystości Święta CDiS SZ w dniu 10 maja 2024 r. statuetkę i dyplom uznania dla UKW odebrali z rąk doradcy Szefa Sztabu Generalnego WP, generała broni Krzysztofa Króla i Dyrektora CDiS SZ, pułkownika dra Andrzeja Lisa, reprezentujący UKW Kanclerz UKW, mgr Renata Malak oraz Kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji, dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni.

Istotą projektu NUP 2X35 jest zidentyfikowanie i analiza wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku oraz wypracowanie nowego spojrzenia na rozwój i przygotowanie Sił Zbrojnych RP do działania w odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania. NUP 2X35, którego nazwa jest akronimem Nowego Urządzenia Polskiego, umożliwił generowanie innowacji w obszarze strategii wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki, budując tym samym przewagę strategiczną Sił Zbrojnych RP, tak jak przed wiekami Stare Urządzenie Polskie.

W realizacji projektu NUP 2X35 uczestniczą pracownicy Wydziału Nauk o Polityce i Administracji – dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni, dr Aneta Baranowska i dr Marcin Wałdoch.

CDiS SZ jest samodzielną jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te stanowią nierozłączną całość, a ukierunkowane są na modernizację SZ RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej CDiS SZ: cdissz.wp.mil.pl