Ukazała się płyta Classic Trio - Tria na flet, wiolonczelę i fortepian

Ukazała się płyta Classic Trio, do którego należy dr Jacek Szczepański, pianista i pedagog z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. Płyta pierwotnie stanowiła część artystyczną rozprawy doktorskiej pod tytułem Ewolucja faktury kameralnej tria w składzie flet, wiolonczela i fortepian na przestrzeni wieków napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej.

Płyta zawiera tria na flet, wiolonczelę i fortepian, trzech wybitnych kompozytorów: Josepha Haydna, Carla Maria von Webera i Bohusłava Martinů. 

Geneza Classic Trio sięga 2016 roku, kiedy to trzech nauczycieli z Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku postanowiło stworzyć zespół, który oprócz działalności pedagogicznej pozwoliłby na realizację ambicji artystycznych. Indywidualne zamiłowania muzyczne członków tria zaowocowały podjęciem pracy nad bardzo zróżnicowanym repertuarem. Podczas analiz i dyskusji nad opracowanymi utworami pojawił się szereg spostrzeżeń i wniosków, które pianista – Jacek Szczepański postanowił przedstawić w formie pracy naukowej.

Skład Classic Trio:
Małgorzata Bętkowska – flet
Ewa Witczak – wiolonczela
Jacek Szczepański – fortepian

Nagrania zostały zrealizowane w sierpniu 2019 roku w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Realizacji nagrań, edycji i masteringu dokonał Łukasz Rafiński.

Serdecznie gratulujemy!