Międzynarodowa Konferencja Naukowa Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2024 r. w Bibliotece UKW.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadził wiele zmian w życiu jednostek, społeczeństw, a także w funkcjonowaniu państw i organizacji międzynarodowych. Cyberprzestrzeń stała się równoległą przestrzenią ich działalności, nie tylko przenosząc pewne aktywności w sferę wirtualną, ale także inicjując zupełnie nowe. Wśród licznych korzyści, jakie obserwujemy w związku z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji w sferze publicznej, warto zwrócić uwagę na zmiany w procesie rządzenia i zarządzania państwem - w formie elektronicznej administracji czy e-governance, ale także na nowe formy uczestnictwa obywatelskiego, zarówno formalnego, jak i nieformalnego. Zastosowanie elektronicznych narzędzi komunikacji przekroczyło już bowiem potencjał komunikacyjny, stając się istotnym elementem życia prywatnego i publicznego. Wraz z tymi zmianami, pojawiły się także nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji i transakcji w sieci, systemów cyfrowych, a także z prywatnością czy podejmowaniem aktywności w społecznościach sieciowych. Cyberbezpieczeństwo staje się obecnie poważnym wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i państwa, a działania na rzecz świadomego korzystania z internetu przez jego użytkowników przyczyniają się do budowania ich odporności cyfrowej.

Mając na uwadze różnorodne aspekty funkcjonowania jednostek i państw w cyberprzestrzeni, organizatorzy konferencji zaprosili specjalistów - naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy, przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin naukowych zainteresowanych cyberprzestrzenią i jej aspektami w perspektywie politologicznej, prawnej, socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, ekonomicznej, technologicznej, militarnej, a także praktyków reprezentujących instytucje i organizacje lokalne. Spotkanie podczas konferencji ma na celu nie tylko wymianę wiedzy, ale stanowić będzie okazję do zainicjowania i rozwoju współpracy w tym obszarze.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Cyfryzacji, Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Dowódcy Joint Force Training Centre, Dyrektora NATO Military Police Centre of Excellence, JM Rektora UKW oraz Polskiego Towarzystwa Cyfrowego i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a także Patronatem medialnym TVP3 Bydgoszcz oraz Radia PiK.

Więcej informacji na stronie cyber.ukw.edu.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni - szanse i zagrożenia”, został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Doskonała Nauka II” w ramach modułu „Wsparcie konferencji". Wartość dofinansowania: 155 100,00 PLN, całkowita wartość 177 900,00 PLN.