Student administracji, świetny sportowiec oraz filantrop. Kamil Najdrowski opowiada o swojej aktywności

- Moje życie od zawsze naznaczone było determinacją i pasją do działania – mówi Kamil Najdrowski, student administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kamil Najdrowski pozuje do zdjęcia na jasnym tle

Administracja na UKW jest kierunkiem dającym sporo możliwości zawodowych. Jej absolwenci mogą pracować w sektorze prywatnym, publicznym lub non-profit jako menedżerowie, specjaliści ds. zarządzania projektami, analitycy danych, specjaliści ds. zasobów ludzkich oraz w wielu innych obszarach. Studia te mogą być również ścieżką do dalszego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Wiele programów oferuje możliwość specjalizacji lub kontynuowania nauki na poziomie doktorskim, co może otworzyć drogę do zaawansowanych stanowisk kierowniczych lub akademickich. Jednym ze studentów tego kierunku jest Kamil Najdrowski, 26-latek poruszający się na wózku inwalidzkim. Jest on również absolwentem innowacyjności i zarządzania sferą publiczną na UKW. Poza studiowaniem, angażuje się on w różnorodne inicjatywy społeczne.

- Połączenie moich zainteresowań sportowych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym znalazło swoje odzwierciedlenie w zaangażowaniu w Samorządzie Studenckim. Jako aktywny działacz samorządu nie tylko reprezentuję głos swoich kolegów, ale także pracuję nad różnymi projektami mającymi na celu poprawę warunków studenckiego życia oraz promowanie wartości społecznych. Jednym z najważniejszych aspektów mojej społecznej działalności jest rola prezesa Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przez swoje zaangażowanie wspieram studentów z niepełnosprawnościami, pomagając im w integracji społecznej oraz dążeniu do samorealizacji – opowiada student.

Społeczna działalność Kamila Najdrowskiego obejmuje jednak nie tylko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

- Zawsze kierowałem swoje życie ku pomaganiu innym. Jako członek stowarzyszenia Siła Otwartych Serc, aktywnie uczestniczę w różnorodnych inicjatywach mających na celu wsparcie osób potrzebujących. Staram się swoją aktywnością charytatywną inspirować innych do działania i pokazywać, że nawet małe gesty mogą mieć ogromne znaczenie dla ludzi potrzebujących pomocy. Moja filozofia życiowa opiera się na idei, że każdy może pomagać drugiemu człowiekowi, jeśli tylko podejmie się odpowiednich działań. Ostatnio otrzymałem wyróżnienie i podziękowania od Prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego za swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami - dodaje.

Kamil Najdrowski jest także znakomitym sportowcem na szczeblu ogólnokrajowym.

- Sport odgrywa istotną rolę w moim życiu od 2017 roku. Zaangażowanie w treningi i rywalizację na różnych płaszczyznach, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych, kształtuje mój charakter oraz determinację w dążeniu do celu. Pasja do sportu nie tylko przyniosła mi radość, ale również nauczyła dyscypliny, współpracy zespołowej oraz pokonywania wyzwań. Jestem zawodnikiem Integracyjnego Klubu Sportowego SMOK w Ornecie i jeżdżę na rowerze poziomym handbike. Na jednym treningu potrafię przejechać nawet 100 km. Łączę starty na handbike’u ze startami na wózku aktywnym – opowiada.

Lista jego sportowych sukcesów jest naprawdę bogata.

- Wygrałem Półmaraton Piastowski na wózku aktywnym. Drugi byłem w: Mistrzostwach Polski w Duathlonie ChampionManie na dystansie średnim, 51. Zostałem tam Wice Mistrzem Polski. Memoriale Józefa Żylewicza w Gdańsku oraz Międzynarodowym Półmaratonie w Radzyminie. Jestem także dwukrotnym akademickim mistrzem Polski tenisa stołowego dla osób z niepełnosprawnościami. W roku 2022 zostałem najpopularniejszym sportowcem bez barier Warmii i Mazur – przytacza część swoich osiągnięć Kamil Najdrowski.

- Jak widać, jestem osobą, która nie tylko dąży do osiągnięcia własnych celów akademickich, ale także angażuje się w działania mające pozytywny wpływ na społeczność studencką oraz otoczenie. Moja historia to inspirujący przykład determinacji, pasji i zaangażowania – kończy student.

UKW - miejsce dla ludzi z pasją!


Rekrutacja UKW