Ponad 10 milionów złotych dofinansowania dla UKW na nowe kierunki studiów, modyfikację istniejących oraz rozwój kompetencji nauczycieli

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał kolejne dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu „Kierunki drogi dla gospodarki” (FERS.01.05-IP.08-0268/23).

Głównym celem projektu jest zdobycie przez 368 studentek/studentów kompetencji/kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych i merytorycznych przez 64 nauczycieli poprzez realizację kompleksowych działań zmierzających do dostosowania oferty do potrzeb gospodarczych i rynku pracy oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Cel osiągnięty zostanie dzięki działaniom:

 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy oraz otoczenia społeczno - gospodarczego (z uwzględnieniem zielonej i cyfrowej transformacji) przez:
  • Utworzenie nowych kierunków
  • Modyfikację istniejących kierunków:
  • Realizację przez studentów kierunków objętych projektem dodatkowych elementów kształcenia praktycznego. Każdy student otrzyma zindywidualizowana ścieżkę kształcenia i weźmie udział w płatnym stażu i dwóch certyfikowanych szkoleniach nadających mu dodatkowe kompetencje/kwalifikacje cenione przez pracodawców na rynku pracy.
  • Organizację zadań ograniczających zjawisko przedwczesnego kończenia nauki skierowanych do:
   • Studentów - działania uzupełniające wiedzę i umiejętności niezbędne dla ukończenia studiów
   • Kandydatów – działania ułatwiające poznanie oferty kształcenia i możliwości kariery zawodowej po studiach
  • Rozwój kompetencji nauczycieli realizujących proces kształcenia przez szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe i świadomość zielonej transformacji oraz spersonalizowane szkolenia i/lub wyjazdy studyjne podnoszące kompetencje dydaktyczne i merytoryczne.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2024 do 31.10.2028 w 2 edycjach i obejmie 2 cykle dydaktyczne (2024/2025 i 2025/2026). Wartość projektu wynosi 10 875 669,20 zł – kwota dofinansowania to 10 505 049,20 zł. Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Latoś, prof. uczelni.