Wszyscy uczestnicy gali jubieluszu 55-lecia Bydgoskiej Pedagogiki zgromadzeni w Sali Koncertowej Collegium Copernicanum Wszyscy uczestnicy gali jubieluszu 55-lecia Bydgoskiej Pedagogiki zgromadzeni w Sali Koncertowej Collegium Copernicanum

Gala jubileuszu 55-lecia Bydgoskiej Pedagogiki za nami

05 czerwca 2024 r. w Sali Koncertowej Collegium Copernicanum odbyła się Gala Jubileuszu 55-lecia Bydgoskiej Pedagogiki "Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu". Wydarzenie to było okazją do świętowania bogatej historii Wydziału, jego dorobku naukowego i dydaktycznego oraz do refleksji nad tym, co przyniesie przyszłość.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem JM Rektora UKW prof. dr. hab. Jacka Woźnego.

W gali udział wzięli liczni znakomici goście, m.in. przedstawiciele władz rektorskich, dziekani i dyrektorzy instytutów związanych z pedagogiką i edukacją z całej Polski, a także członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Obecnością zaszczycili nas w tym dniu również przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych, absolwenci wydziału oraz jego pracownicy i studenci.

Uroczystego otwarcia gali dokonała Dziekan Wydziału Pedagogiki prof. dr hab. Helena Ostrowicka wraz z Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy UKW prof. dr hab. inż. Markiem Macko oraz Rektorem elektem prof. dr. hab. Bernardem Mendlikiem. 

Nie zabrakło również z tej okazji wykładu okolicznościowego pt. "55 lat Bydgoskiej Pedagoigki - historia i współczesność", wygłoszonego przez dr hab. Mariusza Cichosza, prof. uczelni oraz Dziekan Wydziału Pedagogiki prof. dr hab. Helenę Ostrowicką.

Istotnym elementem uroczystości było wręczenie medali okolicznościowych - Casimirus Magnus oraz medalu Wydziału Pedagogiki UKW Gloria Paedagogiae. 

Medalem honorowym Casimirus Magnus, który przyznawany jest przez Kapitułę Medalu otrzymali:

 • prof. dr hab. dr h. c. multi Zbyszko Melosik,
 • prof. dr hab. dr h. c. multi Stefan Kwiatkowski,
 • prof. dr hab. dr h.c. multi Zbigniew Kwieciński,
 • prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Śliwerski.

Przewodniczącym Kapituły jest prof. dr hab. Bernard Mendlik.

Medal pamiątkowy Casimirus Magnus, przyznawany przez JM Rektora UKW prof. dr hab. Jacka Woźnego otrzymały: 

 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska,
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak,
 • dr hab. Teresa Sołtysiak.

Medalem Wydziału Pedagogiki UKW "Gloria Paedagogiae" przyznawanym przez Kapitułę Medalu odznaczeni zostali:

 • prof. dr hab. Maria Deptuła,
 • prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska,
 • prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak,
 • prof. dr hab. Urszula Ostrowska,
 • prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski,
 • dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska,
 • dr Jolanta Seidel.

Całość wydarzenia dopełnił pedagogiczny panel dyskusyjny w ramach Akademii Dialogu, którego prowadzącą była Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Pedagogiki UKW, dr Elżbieta Okońska. Była to dyskusja na temat wspomnień, wyzwań i refleksji dotyczących przyszłości wydziału. Udział wzięli w nim przedstawiciele władz Wydziału i Instytutu Pedagogiki minionych kadencji: prof. dr hab. Ewa Filipiak, prof. dr hab. Ewa Zwolińska, prof. dr hab. Ryszard Gerlach oraz prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak.

Zwieńczeniem gali była część artystyczna - występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. 

Fotorelacje z tego wydarzenia dostępne już w naszej galerii:

Fotorelacja fot. Szymon Grosskreutz
Fotorelacja fot. Andrzej Obiała

Partnerzy wydarzenia:

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Urząd Miasta Bydgoszczy.

Dziękujemy za wspólne świętowanie i życzymy Wydziałowi dalszych sukcesów!