Studenci w Auli Atrium Studenci w Auli Atrium

Międzynarodowa Konferencja X Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe na UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Chmielnicki Uniwersytet Narodowy są organizatorami międzynarodowej konferencji pn. X Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe, która odbędzie się w dniach 11-15 czerwca 2024 roku. Konferencja, wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Doskonała Nauka II", ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć naukowych oraz promowanie współpracy między naukowcami z Polski i Ukrainy.

Międzynarodowa Konferencja “Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe” to cykliczna konferencja organizowana od 20 lat przez Chmielnicki Uniwersytet Narodowy. Jednak ze względu na trudną sytuację na Ukrainie, X. jubileuszowa edycja “Ukraińsko-Polskich Dialogów Naukowych” odbędzie się w gościnnych murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

W Bydgoszczy będziemy gościć ponad 40-osobową delegację władz rektorskich i naukowców głównie z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego i Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Chersoniu. Wydarzenie obejmuje szereg sesji tematycznych i paneli dyskusyjnych, a także publikację wyników badań w formie monografii. Wykłady inauguracyjne przeprowadzą prelegenci z takich uczelni jak: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Chmielnicki Uniwersytet Narodowy. Głównym organizatorem po stronie polskiej jest Wydział Mechatroniki UKW, który od lat współpracuje z ukraińskimi naukowcami.

Projekt pt. "X Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe" został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Doskonała Nauka II” w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych”. Wartość dofinansowania 116 985,00 zł, całkowita wartość: 164 985,00 zł.

logotypy doskonała nauka