Uczestnicy konferencji gremialnie pozują do zdjęcia w auli, wśród nich prof. Magdalena Twarużek oraz prof. Jan Grajewski Uczestnicy konferencji gremialnie pozują do zdjęcia w auli, wśród nich prof. Magdalena Twarużek oraz prof. Jan Grajewski

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikotoksyny i grzyby pleśniowe” – relacja

W dniach 19-20.06.2024 odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikotoksyny i grzyby pleśniowe” (14th International Conference "Mycotoxins and moulds"), której organizatorem była Katedra Fizjologii i Toksykologii. Konferencja ma charakter cyklicznych spotkań naukowych, które odbywają się co dwa lata w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Udział w wydarzeniu wzięło 110 osób w tym przedstawiciele instytucji naukowych z Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Włoch, Czech, Litwy oraz służb weterynaryjnych i przemysłu, a także wybitni specjaliści z Polski.

Organizatorzy zaznaczyli, że to już 14 spotkanie, co świadczy o tym, iż zagadnienia związane z problematyką mikotoksyn i grzybów pleśniowych zapisały się trwale w nauce i przemyśle.

Podczas konferencji przedstawionych zostało siedemnaście posterów i wygłoszonych dziewiętnaście referatów w pięciu blokach tematycznych. Tematyka obejmowała zagadnienia z występowania zanieczyszczeń żywności, pasz i środowiska, uregulowań prawnych, problemów analitycznych, aspektów toksykologicznych zanieczyszczeń, strategii zapobiegania oraz bezpieczeństwa żywności, pasz i żywienia. Każda z sesji obejmowała dyskusję naukową i wymianę poglądów w świetle sformułowanych uprzednio przez prelegentów tez.

Uczestnicy zwrócili uwagę przede wszystkim na aktualność oraz teoretyczną i praktyczną wagę tematów poruszonych w czasie dyskusji, a uprzednio w referatach. Niemniej w kontekście wygłoszonych referatów i zaistniałej dyskusji naukowej, zwrócono uwagę na potrzebę dalszego precyzyjnego budowania konstrukcji teoretycznych oraz skrupulatnego badania materiałów paszowych i żywnościowych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów. Konferencja była ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych badaczy.

Konferencja naukowa pozytywnie przyczyniła się do dalszego zacieśnienia współpracy między Katedrą Fizjologii i Toksykologii z jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami z kraju i ze świata. Problematyka ujęta podczas wykładów i doniesień opublikowana została w formie materiałów konferencyjnych (Abstracts book).