Aktualności

Wymiana akademicka Katedry Fizjologii i Toksykologii z Portugalią

20 grudnia 2018

Rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. W oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 10 spośród 51 złożonych wniosków. Z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został złożony projekt pt.: „Indoor Air Quality and Public Health – the health implications of fungi and mycotoxins contamination of HVAC systems - Jakość powietrza w pomieszczeniach i zdrowie publiczne - konsekwencje zdrowotne skażenia systemów HVAC grzybami pleśniowymi i mikotoksynami”.

czytaj całość…

III Bal Uniwersytecki

02 stycznia 2019
czytaj całość

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Balu Uniwersyteckim, który odbędzie się 2 lutego br. w Restauracji Uniwersyteckiej przy ul. gen. Andrersa 1.

czytaj całość…

Konferencja: O politycznych aspektach prawa dostępu do informacji publicznej

17 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, „O politycznych aspektach prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie” organizowaną przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbędzie się dn. 21 marca 2019 r. w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, w godzinach 10.00-17.00.

czytaj całość…