Aktualności

Grant naukowy dla Instytutu Psychologii

11 lipca 2019

Instytut Psychologii UKW otrzymał grant naukowy na przeprowadzenie badań służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego, (wg. NPZ) w programie: „Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych”.

czytaj całość…

Zjazd KDBASP na UKW

03 czerwca 2019
czytaj całość

w dniach 19-20 września 2019 r. serdecznie zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kolejny Zjazd-Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Mamy nadzieję, że efektem spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń będzie wzmocnienie działań polskich bibliotek szkół wyższych.

czytaj całość…

Nagroda StatSoft Polska dla dr Amelii Lewandowskiej

10 lipca 2019

Dr Amelia Lewandowska, zatrudniona w Pracowni Taksonomii i Geografii Roślin przy Ogrodzie Botanicznym UKW, otrzymała prestiżową nagrodę w dorocznym konkursie  organizowanym przez StatSoft Polska za najlepszą pracę wykorzystującą metody analizy danych oraz popularyzację nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica.

czytaj całość…

Basen i korty tenisowe CEKFiS w okresie wakacyjnym

04 lipca 2019

W okresie od 01.07 do 04.09.2019 basen CEKFiS UKW przy ul. Sportowej 2 będzie nieczynny. Zapraszamy na basen od 05 września 2019 r. Basen będzie czynny w czwartki i piątki od 15.00 do 21.00 (ostatnie wejście o 20.00) oraz w soboty od 8.00 do 20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.00). 

W okresie lipiec, sierpień i wrzesień zapraszamy wszystkich studentów bydgoskich uczelni do korzystania z kortów od 10.00 do 18.00.

czytaj całość…

Innowacyjny Dydaktyk – szkolenia „wakacyjne”

10 lipca 2019
czytaj całość

W czerwcu rozpoczęły się ostatnie szkolenia z zakresu Design Thinking i Tutoringu akademickiego w ramach Projektu „Innowacyjny Dydaktyk UKW” realizowanego przez UKW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach  szkolnictwa wyższego; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest realizowany od października 2017 r.  Szkolenia realizuje firma Collegium Wratislaviense.

czytaj całość…

Dr Adam Szulc na Mistrzostwach Świata Głuchych w Koszykówce

11 lipca 2019

Dr Adam Szulc od 2014 roku regularnie współpracuje z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących. Dzięki uprzejmości zarządu Związku uczestniczył jako kierownik Reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn w stażu podczas 5. Mistrzostw Świata Głuchych w Koszykówce, które odbywały się w Lublinie od 27 czerwca do 7 lipca 2019 roku.

czytaj całość…