Aktualności

Nowy kierunek studiów - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

06 czerwca 2018

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia 5-letnie jednolite magisterskie) to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który będzie można studiować już od października 2018 r.  Kierunek ten został zgłoszony do konkursu: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na Programy kształcenia nauczycieli. (UWAGA! uruchomienie kierunku jest uzależnione od pozytywnego wyniku konkursu).

czytaj całość…

Nowy kierunek studiów - pedagogika resocjalizacyjna

06 kwietnia 2018

Pedagogika resocjalizacyjna to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który będzie można studiować już od października. Studia te mają charakter dualny – zajęcia dydaktyczne łączą się z praktycznymi realizowanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

czytaj całość…