150-lecie urodzin: Kazimierz Twardowski

  • 14 października 2016

Instytut Filozofii UKW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Kazimierz Twardowski - Mistrz i nauczyciel. 20-21 października 2016 r. ul. Chodkiewicza 30 Bydgoszcz (Aula Mikotoksyn).

20 października 2016 r. (sesja przedpołudniowa)

9.30 – 10.00 – otwarcie konferencji.
10.00 – 10.30 – Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki) – Determinizm, wolna wola, etyka. Casus Twardowskiego.
10.30 – 11.00 – Janusz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki) – Cecha. Ujęcie ontologiczne.
11.00 – 11.30 – Maciej Chlewicki (UKW Bydgoszcz) – Koncepcja epistemologii Kazimierza Twardowskiego.
11.30 – 12.00 – przerwa na kawę.
12.00 – 12.30 – Jarosław Mrozek (Uniwersytet Gdański) – Kazimierz Twardowski – zwolennik intuicjonizmu w teorii nauk empirycznych (krytyka stanowiska).
12.30 – 13.00 – Grzegorz Pacewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Ocena etyczna a rozum, uczucia i intuicjawedle Kazimierza Twardowskiego.
13.00 – 13.30 – Wojciech Banach (Uniwersytet Szczeciński) – Możliwość i potrzeba etyki naukowej wedle Kazimierza Twardowskiego.
13.30 – 15.00 – obiad.

Czwartek 20 października 2016 r. (sesja popołudniowa)

15.00 – 15.30 – Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski) – Jaka byłaby filozofia polska bez Kazimierza Twardowskiego.
15.30 – 16.00 – Wiesław Wójcik (PAN Warszawa) – Kazimierz Twardowski a polska szkoła matematyczna.
16.00 – 16.30 – Piotr Janik (Ignatianum Kraków) – „Czynności i wytwory” w perspektywie fenomenologicznej.
16.30 – 17.00 – Dominik Traczykowski – Kazimierza Twardowskiego problemy z definicją nauczania.
17.00 – 17.30 – przerwa na kawę.
17.30 – 18.00 – Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski) – „Oby nie gasła pochodnia myśli filozoficznej” – spotkania uczniów Twardowskiego w rocznicę śmierci Mistrza.
18.00 – 18.30 – Wojciech Rechlewicz (PTF Kielce) – Kazimierz Twardowski a duch polskości.
18.30 – 19.00 – Katarzyna Ossowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Etos akademicki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej a współczesny model kształcenia uniwersyteckiego.
19.00 – 19.30 – Magdalena Matusiak-Rojek (Uniwersytet Łódzki) – Pojęcie wychowania Kazimierza Twardowskiego w świetle współczesnej myśli pedagogicznej.
20.00 – uroczysta kolacja (restauracja „Maestra”).

Piątek – 21 października 2016 r. (sesja przedpołudniowa)

9.30 – 10.00 – Aleksandra Horecka (Uniwersytet Warszawski) – Pojęcie i rola sądu przedstawieniowego (supozycji) w koncepcjach Kazimierza Twardowskiego i Władysława Witwickiego.
10.00 – 10.30 – Marek Lechniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Twardowskiego teoria sądu a „polska tradycja”w ontologii przekonań.
10.30 – 11.00 – Kazimierz Czarnota (Uniwersytet Warszawski) – Znaczenie wyrażeń językowych a inne funkcje semantyczne – poglądy Kazimierza Twardowskiego i kontynuatorów
11.00 – 11.30 – przerwa na kawę
11.30 – 12.00 – Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski) – Relatywizm i wycofywanie asercji.
12.00 – 12.30 – Janusz Maciaszek (Uniwersytet Łódzki) – Prawda absolutna a prawda w języku.
12.30 – 13.00 – Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski) – Kazimierz Twardowski: między filozofią a dydaktyką i pedagogiką.
13.00 – 13.30 – Krzysztof Śleziński (Uniwersytet Śląski) – Benedykta Bornsteina recepcja Kazimierza Twardowskiego koncepcji przedmiotu przedstawień.
13.30 – 14.30 – obiad

Piątek – 21 października 2016 r. (sesja popołudniowa)

14.30 – 15.00 – Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński) – Znaczenie rozprawy habilitacyjnej Twardowskiego.
15.00 – 15.30 – Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski) – Jeszcze o jasności myśli i mowy (w nawiązaniu do jednego z artykułów programowych Kazimierza Twardowskiego).
15.30 – 16.00 – Przerwa na kawę
16.00 – 16.30 – Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski) – Kazimierza Twardowskiego „anty-teoria” światopoglądu (w podwójnej perspektywie przemówienia filozofa z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 1929 roku i teorii światopoglądów Wilhelma Diltheya).
16.30 – 17.00 – Zbigniew Orbik (Politechnika Śląska) – Izydora Dąmbska jako uczennica Kazimierza Twardowskiego.
17.00 – 17.30 – Bogdan Musznicki (WSG Bydgoszcz) – Adama Mahrburga ocena założeń
psychologicznych Kazimierza Twardowskiego.
17.30 – zamknięcia obrad.
18.00 – debata filozoficzna „Cóż to jest prawda” – prof. Jan Woleński (UJ) vs prof. Jacek Jadacki (UW) – Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3, II piętro (organizowana przez Studenckie Koło Filozoficzne UKW i czasopismo „Filozofuj!”).


Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz czasopisma „Filozofuj!”.

Pobierz pliki