dr Wioletta Junik Honorowym Profilaktykiem Roku 2016

  • 03 listopada 2016

26 października 2016 roku dr Wioletta Junik z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Profilaktyka Roku 2016. 

Warto dodać, że do nagrody Profilaktyka Roku 2016 była nominowana dr Ludmiła Zając-Lamparska z Instytutu Psychologii UKW.

Konkurs „Profilaktyk Roku” odbywa się co roku. Ma na celu wyłonienie wyróżniających się osób i instytucji działających w obszarze profilaktyki z terenu naszego miasta, realizatorów i współorganizatorów programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Tytuł „Profilaktyk Roku” przyznawany jest w trzech kategoriach: Honorowy Profilaktyk Roku, Indywidualny Profilaktyk Roku oraz Instytucjonalny Profilaktyk Roku.

Więcej informacji: www.borpa.bydgoszcz.pl