Podsumowanie projektu w ramach Erasmus+ w Madrycie. Nowe perspektywy.

  • 08 marca 2017

Dr Jolanta Jarczyńska, dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz i dr Blanka Poćwiardowska z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW oraz doktorantka trzeciego roku dziennych studiów doktoranckich na kierunku pedagogika mgr Alicja Potorska, w dniach 15–17 lutego 2017 roku uczestniczyły w międzynarodowym spotkaniu w Madrycie. Organizatorem i gospodarzem tego wydarzenia była Fundacja Amigo – członek sieci Educ-Europe.

Wydarzenie to miało związek z ukończeniem realizacji projektu zatytułowanego: Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion zrealizowanego w latach 2014–2016 w ramach programu Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne, Akcja 2.

Jednym z celów spotkania było podjęcie rozmów na temat złożenia przez członków sieci Educ-Europe nowego wniosku projektowego do konkursu w programie Erasmus+  Partnerstwo Strategiczne Akcja 2 zatytułowanego: Empowering intercultural and transcultural skills of Social Educators and new EU youth.

W związku z tym sprecyzowano problematykę badawczą, jaka zostanie nakreślona we wniosku, jej cele, założenia teoretyczne i metodologiczne, jak również strukturę zarządzającą projektem. Partnerem aplikującym wniosek projektowy będzie hiszpański przedstawiciel sieci Educ-Europe – Fundacja Amigo, która przyjęła na siebie obowiązek administrowania i zarządzania projektem, jak również nadzorowanie prac nad jego powstawaniem. Dookreślono też zadania i rolę wszystkich parterów. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podjął się wspólnie z Uniwersytetem w Brukseli (HE2B) prowadzenia prac koordynujących moduł pedagogiczno-badawczy. W najbliższym miesiącu trwać będą dalsze prace nad ustaleniem ostatecznej wersji wniosku aplikacyjnego.

Fundacja Amigo zamierza aplikować projekt do konkursu w programie Erasmus+ w kwietniu 2017 roku. W przypadku jego pozytywnego zaopiniowania przez narodową hiszpańską Agencję Programu Erasmus+ przedstawiciele UKW będą stanowić zespół pracujący nad realizacją zadań zaplanowanych w projekcie. Na decyzję tę musimy poczekać do sierpnia tego roku.