Diagnoza warunków rozwoju psychospołecznego uczniów z bydgoskich szkół publicznych - spotkanie robocze

  • 30 marca 2017

Dnia 27 marca 2017 w sali Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbyło się spotkanie robocze zespołu badawczego z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej  realizującego projekt badawczy pn.: „Diagnoza warunków rozwoju psychospołecznego uczniów z bydgoskich szkół publicznych” z Panią Elżbietą Wiewióra - dyrektorem Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Bydgoszczy i Panem Piotrem Straszewskim – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Projekt zrealizowano w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, zadaniach 2.1.2. Wdrożenie pilotażowego programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach, oraz 2.1.3. Pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach. Badania przeprowadzono przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy oraz z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli. Celem spotkania było ustalenie ostatecznej formuły podsumowania projektu podczas seminarium naukowo-metodycznego dla przedstawicieli kadr pedagogicznych pracujących we wszystkich publicznych, bydgoskich szkołach podstawowych (w terminie 3 kwietnia 2017, godz. 9.00-15.00, Biblioteka Główna UKW). Podczas spotkania zespół badawczy zaprezentował podsumowanie wyników badań według następujących wątków badawczych:

  • Warunki rozwoju psychospołecznego uczniów w klasach IV, V i VI bydgoskich szkół - prof. dr hab. Maria Deptuła
  • Warunki wzmacniania pozytywnej adaptacji uczniów z klasach IV, V i VI bydgoskich szkół - dr Wioletta Junik
  • Współpraca szkoły z rodzicami z perspektywy rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły - dr Blanka Poćwiardowska.

celem uzgodnienia, które wyniki, spośród ogromnego materiału badawczego zebranego na ok. 1000 osobowej, reprezentatywnej próby badawczej, warto byłoby szerzej wyeksponować podczas seminarium, ze względu na problemy, z którymi borykają się szkoły. W dyskusji uczestniczyły również Panie: dr hab. Ryszarda Cierzniewska – prof. nadzw. UKW  i  mgr Dorota Wojtczak  - doradca metodyczny z MOEN w Bydgoszczy.