Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Logika a filozofia w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: Filozoficzne implikacje logiki

 • 27 lipca 2017

Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Logika a filozofia w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: Filozoficzne implikacje logiki". Konferencja odbędzie się 26-27 października 2017 roku w Auli Mikotoksyn, ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

KOMITET NAUKOWY:

 • Jacek J. Jadacki – prof. emerytowany Uniwersytet Warszawski
 • Ryszard Kleszcz – Uniwersytet Łódzki
 • Dariusz Łukasiewicz – UKW w Bydgoszczy – przewodniczący
 • Roger Pouivet – CNRS & Université de Lorraine, Francja
 • Jan Woleński – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Dr hab. Ryszard Mordarski – prof. UKW – przewodniczący
 • Dr Sylwester Warzyński – UKW
 • Filip Stawski – student Instytutu Filozofii UKW

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI:
Wkład w rozwój współczesnej logiki był jednym z najważniejszych osiągnięć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, które ugruntowało na trwałe światową renomę Szkoły. Często logika nie była rozwijana w oderwaniu od filozofii, lecz miała silny związek z problemami filozoficznymi. Tacy uczniowie i współpracownicy Twardowskiego jak Jan Łukasiewicz czy Stanisław Leśniewski z wykształcenia byli filozofami i wykazywali głębokie zainteresowania filozoficzne. Toteż szereg badań z dziedziny logiki wykazywał związek z filozofią, a nawet był wprost motywowany problematyką filozoficzną (np. logiki wielowartościowe). Z drugiej strony nowe wyniki logiczne były aplikowane do rozwiązywania problemów filozoficznych (np. do sporu o naturę prawdy czy zagadnienia powszechników). Toteż fenomen i zarazem program zaangażowanych filozoficznie badań nad logiką i aplikacji logiki do formułowania i rozstrzygania sporów filozoficznych jest charakterystyczną cechą Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Warto zatem zastanowić się, na ile program ten jest obecnie nadal aktualny.

W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do refleksji nad spuścizną logiczno-filozoficzną najwybitniejszych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz ich kontynuatorów i uczniów, a zwłaszcza skupić się na szeroko pojętych konsekwencjach filozoficznych dokonań Szkoły w zakresie logiki, filozofii logiki i metalogiki.

Proponujemy skoncentrować się na następujących obszarach badawczych:

 1. badania nad zasadą sprzeczności Arystotelesa (Łukasiewicz)
 2. problem antynomii i paradoksów logicznych (Leśniewski)
 3. filozofia logiki oraz rozwój aparatury pojęciowej metalogiki
 4. problem dedukcji, indukcji i aksjomatyzacji w nauce
 5. fundamentalne logiczne prawa rzeczywistości (Leśniewski, Łukasiewicz)
 6. podstawy teorii mnogości (Leśniewski)
 7. logiki wielowartościowe (Kotarbiński, Leśniewski, Łukasiewicz)
 8. teoria systemów dedukcyjnych i semantyczna teoria prawdy (Tarski)
 9. badania nad konstrukcją systemów etyki dedukcyjnej i indukcyjnej (Twardowski, Czeżowski, Kotarbiński)
 10. wpływ podręczników logiki Łukasiewicza, Ajdukiewicza i Kotarbińskiego na uprawianie filozofii i kulturę logiczną Szkoły

Rejestracja i opłaty:

Zgłoszenia na konferencję prosimy składać do 10 października 2017 roku na adres:   ryszard.mordarski@gmail.com. Wszystkie wystąpienia uczestników konferencji zamierzamy opublikować w tomie pokonferencyjnym (oczywiście po pozytywnych recenzjach zewnętrznych i zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów). Zgłoszenia na załączonym formularzu oraz abstrakt referatu prosimy przesyłać na adres:

 • Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy
  ul. Ogińskiego 16
  85-061 Bydgoszcz
  lub pocztą elektroniczną na adres: ryszard.mordarski@gmail.com
  do dnia 10 października 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. i należy ją wpłacić na konto: Kredyt Bank SA O/Bydgoszcz 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem: „Logika a filozofia” (tylko po wysłaniu opłaty z konta uczelni można będzie otrzymać fakturę).

Opłata obejmuje, obiad 26 i 27 listopada, uroczystą kolację 26 listopada oraz rezerwację dwóch noclegów, a także publikację artykułu w recenzowanej monografii pod warunkiem pozytywnej recenzji. Nocleg prosimy rezerwować po podaniu dokładnej daty pobytu.

Pobierz pliki