XIII Europejska fizyczna konferencja nt. „Defekty w materiałach izolatorów” (EURODIM 2018)

 • 05 października 2017

W dniach 8-13 lipca 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędzie się XIII Europejska  Konferencja Fizyki Defektów w Materiałach Izolujących” (EURODIM 2018). Europejskie konferencje serii EURODIM odbywają się co cztery lata, na przemian z Konferencjami Międzynarodowymi Fizyki Defektów w Materiałach Izolujących (ICDIM).

EURODIM 2018 jest kontynuacją cyklu konferencji z tej serii, które miały miejsce wcześniej w Kent (Wielka Brytania 2014), Pecs (Węgry 2010), Mediolanie (Włochy 2006) i Wrocławiu (Polska 2002), a także w połączeniu z konferencjami ICDIM, które odbyły się w Lyonie (Francja 2016), Santa Fe (USA 2012), Aracaju (Brazylia 2008), Rydze (Łotwa 2004) oraz Johannesburgu (RPA 2000).

Ten cykl konferencji jest szerokim międzynarodowym forum dla nauki i technologii zjawisk związanych z defektami w materiałach krystalicznych i amorficznych z szeroką przerwą energetyczną. Skupiają one naukowców w celu dyskusji na tematy dotyczące chemii i fizyki defektów w ciałach stałych oraz ich wpływu na właściwości materiałów.

XIII Edycja EURODIM 2018 będzie organizowana przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW). Przewodniczącym EURODIM 2018 jest prof. dr hab. Yuriy Zorenko, natomiast vice-przewodniczącymi są prof. dr hab. Andrzej Suchocki oraz prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak z Instytutu Fizyki UKW.

Zakres naukowych tematów konferencji EURODIM 2018:

Konferencja EURODIM 2018 jest miejscem prezentacji najnowszych badań na temat punktowych i rozciągłych defektów w materiałach krystalicznych, cienkich warstwach i w nanostrukturach. Przedstawione zostaną możliwości zastosowań technologicznych, w połączeniu z badaniami podstawowymi i teorią. EURODIM 2018 to doskonałe miejsce do dyskusji dla naukowców z uniwersytetów, instytucji akademickich oraz z przemysłu. Konferencja umożliwi swobodną wymianę nowych pomysłów na przyśpieszenie i pogłębianie wiedzy o zjawiskach związanych z defektami w materiałach z szeroką przerwą energetyczną.

Główne obszary naukowe EURODIM 2018 obejmują:

 • podstawowe zjawiska fizyczne;
 • punktowe i objętościowe (rozciągłe) defekty w materiałach z szeroką przerwą energetyczną;
 • defekty powierzchniowe i interfejsy;
 • cienkie warstwy i układy niskowymiarowe;
 • nano-kryształy, koloidy i agregaty;
 • defekty i technologia przygotowania materiałów;
 • metody modelowania i obliczeń defektów;
 • efekty promieniowania, defekty wywołane promieniowaniem, centra barwne;
 • spektroskopia luminescencyjna ekscytonów, domieszek i defektów, w tym przy wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego;
 • wzbudzenia elektronowe, dynamika stanów wzbudzonych, relaksacja radiacyjna i bezpromienista;
 • scyntylacje, przekaz i przechowanie energii, zjawiska związane z pułapkami;
 • aktywne centra laserowe;
 • defekty odpowiedzialne za nieliniowe zjawiska optyczne;
 • fonony i efekty oddziaływania elektron-fonon;
 • defekty dyfuzji, relaksacja jonowa, transport jonowy;
 • Zastosowania technologiczne:
  - detektory scyntylacyjne i dozymetryczne oraz mikro-obrazowanie z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł światła i promieniowania synchrotronowego;
  - lasery i światłowody;
  - materiały dla optoelektroniki, fotoniki i mikroelektroniki;
  - inne zaawansowane urządzenia optyczne;
  - inne aplikacje.

Więcej informacji na stronie konferencji www.eurodim2018.pl.