Seminarium 10 lat socjologii na UKW

Zapraszamy na seminarium popularnonaukowe 10 lat kierunku socjologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - dorobek i perspektywy. Seminarium odbędzie się w Bibliotece UKW 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) w godzinach 9.30-14.00.

Katedra Socjologii od 10 lat kształci studentów na studiach licencjackich na kierunku socjologia. Mury UKW opuściło około 200 absolwentów socjologii. Od roku akademickiego 2018/2019 kształci studentów na studiach o profilu praktycznym.

Seminarium jest okazją podsumowania działania Katedry Socjologii oraz refleksji nad przyszłością absolwentów i absolwentek socjologii, możliwościami praktycznego wykorzystania wyników badań socjologicznych oraz potencjału socjologów na rynku pracy.