Stypendium MNiSW dla wybitnie zdolnych młodych naukowców dla Jakuba Lipskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę młodych naukowców, którzy otrzymają ministerialne stypendia dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych osób znalazł się dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni z Wydziału Literaturoznawstwa UKW.

Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył ponad 40 mln zł. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Finalnie stypendia trafiły do 211 najwybitniejszych młodych naukowców z całego kraju. Cieszymy się, że w tym gronie znalazł się przedstawiciel UKW.

Stypendia są przyznawane młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania i mogą pochwalić się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Wnioski oceniał Zespół doradczy, wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Biogram stypendysty:

Dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni jest kierownikiem Katedry Literatur Anglojęzycznych na Wydziale Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jest absolwentem filologii angielskiej (UKW), kulturoznawstwa (UMK) i historii sztuki (UKSW). Obronił doktorat w zakresie literaturoznawstwa (z wyróżnieniem) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca doktorska: In Quest of the Self: Masquerades and Travels in the Eighteenth-Century Novel). W wieku 33 lat zdobył stopień doktora habilitowanego (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego). Otrzymał granty Uniwersytetu w Yale, Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Jego dorobek obejmuje ponad 40 pozycji, w tym 2 monografie - obie opublikowane w Nowym Jorku, w prestiżowych wydawnictwach, 7 prac pod redakcją oraz kilkadziesiąt artykułów i recenzji. Jego monografia Painting the Novel: Pictorial Discourse in Eighteenth-Century English Fiction została wyróżniona przez Polską Akademię Nauk.

Dr hab. Jakub Lipski aktywnie uczestniczy w konferencjach, wystąpił z referatami na 28 międzynarodowych konferencjach, m. in. na Sorbonie, Uniwersytecie Londyńskim i Uniwersytecie w Cambridge. Organizuje lub współorganizuje konferencje na UKW. Wielokrotnie uczestniczył w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus+ (m.in. Bamberg, Bańska Bystrzyca, Moguncja, Padwa, Turku, Greifswald, York). W czerwcu i lipcu 2019 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Moguncji.
W kręgu jego zainteresowań są: literatura i kultura wizualna w Wielkiej Brytanii XVIII wieku, estetyka grozy i relacje słowa i obrazu.

Gratulujemy!