Szkolenie BHP dla studentów I roku

Szkolenia BHP dla I roczników studiów stacjonarnych, I i II stopnia, odbywać się będą wg załączonego harmonogramu. Klucz dostepu do zajęć przysłany będzie studentom przed zajęciami. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.