Umowa na pierwszy etap rewitalizacji Ogrodu Botanicznego UKW

W czwartek 29 kwietnia w Ogrodzie Botanicznym UKW nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między władzami Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Uczelni, na pierwszy etap rewitalizacji Ogrodu Botanicznego.

Planowany jest gruntowny remont i rozbudowa domku nad stawem oraz budynków magazynowych, powstanie obiekt dydaktyczno-kulturalny, wiata „Zielonej szkoły”, drewniany pomost nad stawem, ogrodzenie wokół pasieki oraz nowe oświetlenie i monitoring, przebudowane zostaną nawierzchnie ścieżek oraz odtworzone będzie ogrodzenie nad stawem. Łączna wartość inwestycji to 2,93 mln zł.
 
Głównym celem projektu jest szersze udostępnienie tej przestrzeni lokalnej społeczności, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Poprawią się także warunki dla prowadzonej działalności dydaktyczno-edukacyjnej oraz naukowej.

Projekt sfinansowany zostanie w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.